2016-04-28 11:44

2016-04-28 11:44

Båtbussar på Fryken

KIL: Kommunerna i Fryksdalen har tänt på idén

Karlstad har sina båtbussar. Nu kan också Fryken få sina.
Kils kommun har tagit initiativet till båtbussar på Fryken. Även Torsby och Sunne kommun gillar förslaget.

Det är Malin Lövendal vid tillväxtenheten i Kil som tillsammans med kollegan Dan Granström spånat fram förslaget som fått företrädare för kommunerna kring Fryken att tända på alla båtmotorcylindrar.

Sneglat på Karlstad

– Vi har förstås inspirerats av Karlstads båtbussar. Samtidigt är Fryken och Fryksdalen något unik som binder ihop oss med Sunne och Torsby. Båtbussarna är ett sätt att utveckla Fryksdalens turismnäring och samarbetet mellan kommunerna, säger Malin Lövendal.

Målet är att dra i gång en förstudie i höst om båtbussarna.

Om alla bitar faller på plats kan det bli trafik på Fryken 2017.

– I förlängningen av detta kan vi till exempel utveckla cykel- och vandringsturismen. Det finns också en vild idé från en förening i Fagerås att knyta ihop båtbusstrafiken med Vänern, berättar Malin Lövdal.

Lyft vid Frykforsen

Fryken och Vänern förbinds med hjälp av Norsälven. En hake i sammanhanget är Frykforsens kraftstation.

Där finns dock en kran som skulle kunna hjälpa till att lyfta båtbussar för trafik ut i Vänern.

Det är Malin Lövendal vid tillväxtenheten i Kil som tillsammans med kollegan Dan Granström spånat fram förslaget som fått företrädare för kommunerna kring Fryken att tända på alla båtmotorcylindrar.

Sneglat på Karlstad

– Vi har förstås inspirerats av Karlstads båtbussar. Samtidigt är Fryken och Fryksdalen något unik som binder ihop oss med Sunne och Torsby. Båtbussarna är ett sätt att utveckla Fryksdalens turismnäring och samarbetet mellan kommunerna, säger Malin Lövendal.

Målet är att dra i gång en förstudie i höst om båtbussarna.

Om alla bitar faller på plats kan det bli trafik på Fryken 2017.

– I förlängningen av detta kan vi till exempel utveckla cykel- och vandringsturismen. Det finns också en vild idé från en förening i Fagerås att knyta ihop båtbusstrafiken med Vänern, berättar Malin Lövdal.

Lyft vid Frykforsen

Fryken och Vänern förbinds med hjälp av Norsälven. En hake i sammanhanget är Frykforsens kraftstation.

Där finns dock en kran som skulle kunna hjälpa till att lyfta båtbussar för trafik ut i Vänern.