2016-03-22 09:49

2016-03-22 09:49

Prisat miljöarbete

KIL: Förebyggare

Förebyggande insatser för miljön gav utdelning – i form av kommunens pris.

Det är miljö- och byggnadsnämnden i Kil som prisar Svevia AB för att de på eget initiativ anlitade en miljö- och säkerhetskonsult för att göra en miljöteknisk markundersökning på Sannerud för att bedöma om eventuella föroreningar skulle kunna vara en risk för människors hälsa eller ha negativ miljöpåverkan.

– Arbeten som det här sker vanligen obemärkt och därför är det extra roligt att bli uppmärksammade, säger Marcus Skoglund, VD på Svevia.

Priset på 5 000 kronor delades ut av Björn Tolén (C), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Det är miljö- och byggnadsnämnden i Kil som prisar Svevia AB för att de på eget initiativ anlitade en miljö- och säkerhetskonsult för att göra en miljöteknisk markundersökning på Sannerud för att bedöma om eventuella föroreningar skulle kunna vara en risk för människors hälsa eller ha negativ miljöpåverkan.

– Arbeten som det här sker vanligen obemärkt och därför är det extra roligt att bli uppmärksammade, säger Marcus Skoglund, VD på Svevia.

Priset på 5 000 kronor delades ut av Björn Tolén (C), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.