2016-09-30 21:05

2016-09-30 21:05

Risker med byggboomen

KARLSTAD: Bristen på bostäder kan leda till att utformning och kvalitet åsidosätts

Det har inte byggts lika många bostäder som nu sedan miljonprogrammets dagar. Men med det trycket är det lätt att det tummas på eftertanke och kvalitet.
– Egentligen är dock kostnaderna för bra materialval och utformning väldigt små om man ser till hela projektkostnaden.

Det säger Fredrik Holm, ordförande i föreningen Hållbart byggande i Värmland. Under fredagen höll man ett mycket välbesökt seminarium i Karlstad.

Sverige behöver bygga drygt 700 000 nya bostäder under de kommande sju åren för att komma till rätta med dagens bostadsbrist.

”Proppen ur”

Även i Värmlands län behövs det omfattande investeringar.

– I de flesta kommunerna råder det nu bostadsbrist och under 2015 var det proppen ur när det gäller byggandet.

– Då byggdes det cirka 800 bostäder mot 200–300 under många år innan. Nu verkar vi hamnar på förra årets nivå i flera år framöver, säger Kester Gibson, bostadsmarknadsansvarig på länsstyrelsen.

Med tanke på den stora pressen att snabbt få fram fler bostäder finns det en risk att det tummas på eftertanke och kvalitet.

– Exempel är slarv med projektering, materialval och utformning. Egentligen är dock detta väldigt små utgifter om man ser till hela kostnaden.

– Det går att bygga bra bara man tänker ett varv till. Och det är viktigt för husen ska hålla i 100 år, säger Fredrik Holm.

Kajsa Crona, adjungerad professor i boendets arkitektur vid Chalmers konstaterar att det finns många smarta lösningar både hus man bygger och utrustar dagens bostäder, men:

– Utmaningen är att satsa på dem. Det är marknadens efterfrågan som styr vad som byggs.

Och när tempot är så högt uppdrivet är det oftast billigare och enklare lösningar som väljs.

– Trots det har vi ändå de högsta byggkostnaderna i Europa. Ett stort problem, säger hon.

Statliga bolån

Nya och smartare boendelösningar behövs därför.

– Villor med små lägenheter eller tvåfamiljshus är ett sätt att lösa bostadsbristen. I Norge satsar man mycket på statliga bolån. Det är ett annat sätt att hjälpa till, säger Kajsa Crona.

Dag Johansson, samhällsbyggnadsstrateg på Norrköpings kommun vill se en samordning av arbetet med byggfrågor hos de statliga myndigheterna för att öka byggtakten.

– Och även stadsmiljöavtal för att förbättra stadsutvecklingen.

Det säger Fredrik Holm, ordförande i föreningen Hållbart byggande i Värmland. Under fredagen höll man ett mycket välbesökt seminarium i Karlstad.

Sverige behöver bygga drygt 700 000 nya bostäder under de kommande sju åren för att komma till rätta med dagens bostadsbrist.

”Proppen ur”

Även i Värmlands län behövs det omfattande investeringar.

– I de flesta kommunerna råder det nu bostadsbrist och under 2015 var det proppen ur när det gäller byggandet.

– Då byggdes det cirka 800 bostäder mot 200–300 under många år innan. Nu verkar vi hamnar på förra årets nivå i flera år framöver, säger Kester Gibson, bostadsmarknadsansvarig på länsstyrelsen.

Med tanke på den stora pressen att snabbt få fram fler bostäder finns det en risk att det tummas på eftertanke och kvalitet.

– Exempel är slarv med projektering, materialval och utformning. Egentligen är dock detta väldigt små utgifter om man ser till hela kostnaden.

– Det går att bygga bra bara man tänker ett varv till. Och det är viktigt för husen ska hålla i 100 år, säger Fredrik Holm.

Kajsa Crona, adjungerad professor i boendets arkitektur vid Chalmers konstaterar att det finns många smarta lösningar både hus man bygger och utrustar dagens bostäder, men:

– Utmaningen är att satsa på dem. Det är marknadens efterfrågan som styr vad som byggs.

Och när tempot är så högt uppdrivet är det oftast billigare och enklare lösningar som väljs.

– Trots det har vi ändå de högsta byggkostnaderna i Europa. Ett stort problem, säger hon.

Statliga bolån

Nya och smartare boendelösningar behövs därför.

– Villor med små lägenheter eller tvåfamiljshus är ett sätt att lösa bostadsbristen. I Norge satsar man mycket på statliga bolån. Det är ett annat sätt att hjälpa till, säger Kajsa Crona.

Dag Johansson, samhällsbyggnadsstrateg på Norrköpings kommun vill se en samordning av arbetet med byggfrågor hos de statliga myndigheterna för att öka byggtakten.

– Och även stadsmiljöavtal för att förbättra stadsutvecklingen.