2016-09-29 10:16

2016-09-29 10:16

Tog fel på höger och vänster

KARLSTAD: Lex Maria-anmälan

Landstinget i Värmland gör en anmälan enligt Lex Maria. Läkaren opererade fel sidas spottkörtel.

Anmälan går till Inspektionen för vård och omsorg sedan en förväxling skett under en operation.

Händelsen rör en patient som skulle genomgå operation av en högersidig spottkörtelscysta. Efter operationen upptäckte att fel sidas spottkörtel opererats.

Patienten har inte drabbats av några bestående men.

Anmälan går till Inspektionen för vård och omsorg sedan en förväxling skett under en operation.

Händelsen rör en patient som skulle genomgå operation av en högersidig spottkörtelscysta. Efter operationen upptäckte att fel sidas spottkörtel opererats.

Patienten har inte drabbats av några bestående men.