2016-09-15 17:30

2016-09-15 17:30

Ställs ut igen

KARLSTAD: Moskén

Detaljplanen för den nya samlingslokalen på Rud, moské-bygget, ska ut på granskning en gång till. Det är det många synpunkterna som är orsaken.

Mellan den 9 och 23 maj var planen ute på granskning. Hela 98 yttranden kom in under den tiden, varav 93 från föreningar och privatpersoner. Det är ovanligt många.

– Vi har fått en hel del synpunkter om att detaljplanen bara var ute två veckor på granskning med tanke på att den får så stor inverkan på miljön och att allmänintresset är så stort för ärendet, säger kommunens planchef Jonas Zetterberg.

Därför har man beslutat att ändra till utökat granskningsförfarande. Det innebär att planen ställs ut för granskning igen, den här gången i tre veckor och med en kungörelse i tidningarna.

Tanken är att planen ska antas i december eller januari.

Mellan den 9 och 23 maj var planen ute på granskning. Hela 98 yttranden kom in under den tiden, varav 93 från föreningar och privatpersoner. Det är ovanligt många.

– Vi har fått en hel del synpunkter om att detaljplanen bara var ute två veckor på granskning med tanke på att den får så stor inverkan på miljön och att allmänintresset är så stort för ärendet, säger kommunens planchef Jonas Zetterberg.

Därför har man beslutat att ändra till utökat granskningsförfarande. Det innebär att planen ställs ut för granskning igen, den här gången i tre veckor och med en kungörelse i tidningarna.

Tanken är att planen ska antas i december eller januari.