2016-09-15 13:52

2016-09-15 13:52

Bättre resultat än budgeterat

KARLSTAD

Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret prognostiserar ett överskott mot budget för helåret 2016 på 8,9 miljoner kronor.

Efter årets åtta första månader uppgår överskottet till 11 miljoner kronor.

Några anledningar till plusresultatet är vakanta tjänster och långtidssjukskrivningar. Andra orsaker till ett bättre resultat än budgeterat är bland annat felbudgeterade kapitaltjänstkostnader för finansiella tillgångar, lägre kostnader för nya infartsskyltar och för systemdrift.

Efter årets åtta första månader uppgår överskottet till 11 miljoner kronor.

Några anledningar till plusresultatet är vakanta tjänster och långtidssjukskrivningar. Andra orsaker till ett bättre resultat än budgeterat är bland annat felbudgeterade kapitaltjänstkostnader för finansiella tillgångar, lägre kostnader för nya infartsskyltar och för systemdrift.