2016-09-11 19:50

2016-09-11 19:50

Oklart om påven kommer till garaget

KARLSTAD

"Ett gigantiskt långskott." Men nu har påve Franciskus svarat Orrholmens garagegrupp på deras fråga om ett eventuellt besök i oktober.

Många är de som gjort ett besök i det stora garaget på Orrholmen, partiledare, ministrar och kända hockeyspelare. Orrholmens garagegrupp ville i våras förlänga den digra listan på celebriteter när de i ett brev bjöd in påve Franciskus till Karlstad.

– Vi inser att det skulle vara en världssensation av näst intill ofattbar dignitet om påven skulle välja att utveckla sitt program vid besöket med en avstickare till Värmland och Orrholmsgaraget, sa Torbjörn Eriksson i Orrholmens garagegrupp i våras.

I slutat av förra veckan fick de svar.

"Hans Helighet tackar i vänliga och varma ordalag för vår inbjudan", skriver Torbjörn Eriksson i ett pressutskick.

Det framgår dock inte i svaret om påven kommer på besök i oktober. Inte heller att han avböjer.

"Vår inbjudan meddelas har blivit omsorgsfullt noterad vid Secretariat of State, Apostolic Palace", står det vidare i pressutskicket.

Garagegruppen ser svaret från Vatikanen som ett uttryck för att påven ser medgillande på det de gjort och gör i Orrholmsgaraget. Brevet avslutas med löftet att Hans Helighet avser innesluta garagegruppen i sina böner ochvälsignelser.

"Att Orrholmens garagegrupp från och med nu och framledes kan verka under påvliga förböner bedömer vi gör oss tämligen unika och mycket stolta. En hedersbetygelse som stärker oss inför framtiden."

Fotnot: Den 31 oktober gör påven ett unikt besök i Sverige för att delta i Lutherska världsförbundets möte. Mötet anknyter till 500-årsjubiléet av reformationen, som högtidlighålls i hela världen 2017.

Många är de som gjort ett besök i det stora garaget på Orrholmen, partiledare, ministrar och kända hockeyspelare. Orrholmens garagegrupp ville i våras förlänga den digra listan på celebriteter när de i ett brev bjöd in påve Franciskus till Karlstad.

– Vi inser att det skulle vara en världssensation av näst intill ofattbar dignitet om påven skulle välja att utveckla sitt program vid besöket med en avstickare till Värmland och Orrholmsgaraget, sa Torbjörn Eriksson i Orrholmens garagegrupp i våras.

I slutat av förra veckan fick de svar.

"Hans Helighet tackar i vänliga och varma ordalag för vår inbjudan", skriver Torbjörn Eriksson i ett pressutskick.

Det framgår dock inte i svaret om påven kommer på besök i oktober. Inte heller att han avböjer.

"Vår inbjudan meddelas har blivit omsorgsfullt noterad vid Secretariat of State, Apostolic Palace", står det vidare i pressutskicket.

Garagegruppen ser svaret från Vatikanen som ett uttryck för att påven ser medgillande på det de gjort och gör i Orrholmsgaraget. Brevet avslutas med löftet att Hans Helighet avser innesluta garagegruppen i sina böner ochvälsignelser.

"Att Orrholmens garagegrupp från och med nu och framledes kan verka under påvliga förböner bedömer vi gör oss tämligen unika och mycket stolta. En hedersbetygelse som stärker oss inför framtiden."

Fotnot: Den 31 oktober gör påven ett unikt besök i Sverige för att delta i Lutherska världsförbundets möte. Mötet anknyter till 500-årsjubiléet av reformationen, som högtidlighålls i hela världen 2017.