2016-09-07 15:20

2016-09-07 15:20

Föreslås som KDU-ordförande

KARLSTAD

En enig valberedning föreslår Christian Carlsson som ny förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU).

Christian Carlsson är bördig från Karlstad och föreslås nu alltså efterträda Sara Skyttedal på posten som ordförande.

– KDU ska fortsätta vara det självklara alternativet till höger för alla borgerliga väljare som vill att Sverige ska fortsätta bygga på våra traditionella värderingar, idéer som historiskt har gjort vårt land starkt, säger Christian Carlsson bland annat om sin politiska vision.

Valberedningens förslag behandlas den 29-31 oktober på KDU:s riksmöte i Kalmar.

Christian Carlsson är bördig från Karlstad och föreslås nu alltså efterträda Sara Skyttedal på posten som ordförande.

– KDU ska fortsätta vara det självklara alternativet till höger för alla borgerliga väljare som vill att Sverige ska fortsätta bygga på våra traditionella värderingar, idéer som historiskt har gjort vårt land starkt, säger Christian Carlsson bland annat om sin politiska vision.

Valberedningens förslag behandlas den 29-31 oktober på KDU:s riksmöte i Kalmar.