2016-09-06 15:04

2016-09-06 15:04

Nätverket F-gruppen till Värmland

Ylva Bäckström, uppvuxen i Karlstad, är initiativtagare till nätverket F-gruppen, som erbjuder kostnadsfria inspirationsföreläsningar för föräldralediga som vill prata jobb, karriär och personlig utveckling. Nu kommer nätverket till Värmland.

Varför startade du F-gruppen?

– När jag var föräldraledig saknade jag att få prata med vuxna om annat än blöjbyten och barn, och önskade ett forum där man kunde få prata om jobb, karriär och sådana frågor. Jag hade en väninna som också var föräldraledig, och när vi träffades övergick vi till att prata om de här frågorna, så då vi började undersöka intresset.

Vad fick ni för reaktioner?

– När vi startade i Stockholm hösten 2014 började vi med att informera vänner och bekanta och redan vid första träffen hade vid fullt hus, vilket var 25 föräldrar. Därefter har det varit mer eller mindre fullt. Nu har vi ökat platserna vid föreläsningarna, men vi har ändå en väntelista.

Vad är det för slags föreläsningar som erbjuds?

– Det handlar om allt från rena inspirationsföreläsningar med framgångsrika föräldrar till sådana om personlig utveckling och sådana som fokuserar på konflikthantering, där man kan dra paralleller av vad man lär sig när man är hemma med barn för at sedan dra nytta av det i det professionella.

Nu startar ni i Karlstad, kan du hinta lite av vad som kommer hända?

– Den första föreläsningen kommer att vara med Frida Johansson, vd på Handelskammaren. Hon ska prata utifrån sitt perspektiv hur hon ser på föräldraskap och karriär. Därefter blir det bland annat föreläsningar om värderingar och värdegrund samt karriärplanering.

Och barn är välkomna förstår jag?

– Ja, vi har anpassat lokalerna så barn kan vara med, men även föräldrar som jobbar och känner att de kan komma ifrån en stund är välkomna att för inspiration.

FOTNOT: Första träffen i Karlstad går av stapeln på Scandic Winn den 13 september.

Varför startade du F-gruppen?

– När jag var föräldraledig saknade jag att få prata med vuxna om annat än blöjbyten och barn, och önskade ett forum där man kunde få prata om jobb, karriär och sådana frågor. Jag hade en väninna som också var föräldraledig, och när vi träffades övergick vi till att prata om de här frågorna, så då vi började undersöka intresset.

Vad fick ni för reaktioner?

– När vi startade i Stockholm hösten 2014 började vi med att informera vänner och bekanta och redan vid första träffen hade vid fullt hus, vilket var 25 föräldrar. Därefter har det varit mer eller mindre fullt. Nu har vi ökat platserna vid föreläsningarna, men vi har ändå en väntelista.

Vad är det för slags föreläsningar som erbjuds?

– Det handlar om allt från rena inspirationsföreläsningar med framgångsrika föräldrar till sådana om personlig utveckling och sådana som fokuserar på konflikthantering, där man kan dra paralleller av vad man lär sig när man är hemma med barn för at sedan dra nytta av det i det professionella.

Nu startar ni i Karlstad, kan du hinta lite av vad som kommer hända?

– Den första föreläsningen kommer att vara med Frida Johansson, vd på Handelskammaren. Hon ska prata utifrån sitt perspektiv hur hon ser på föräldraskap och karriär. Därefter blir det bland annat föreläsningar om värderingar och värdegrund samt karriärplanering.

Och barn är välkomna förstår jag?

– Ja, vi har anpassat lokalerna så barn kan vara med, men även föräldrar som jobbar och känner att de kan komma ifrån en stund är välkomna att för inspiration.

FOTNOT: Första träffen i Karlstad går av stapeln på Scandic Winn den 13 september.