2016-09-03 06:00

2016-09-03 06:00

Polischefen om kritiken

VÄRMLAND: "Att komma närmare medborgarna handlar inte bara om att ha fler poliser ute"

Det har inte blivit färre polisanställda i Värmland, enligt polisområdeschefen Lars Wirén.
– Vi har disponerat om resurserna lite grann. Att komma närmare medborgarna handlar också om att kunna utreda brotten

Men omdisponeringen har resulterat i färre poliser som kan åka på larm.

– I delar av länet är det färre som är med och täcker ingripandeverksamheten, säger Lars Wirén.

– Delvis är det ett medvetet val, att omdisponera resursen, men det är också ett faktum vi står inför. Vi vill naturligtvis ha fler poliser och vi behöver fler poliser, inget snack om den saken.

Får ni prioritera bort mer larm?

– Ja, det kan möjligen vara så att vi inte åker på lika många ärenden. Sedan är det frågan om vilka vi prioriterar bort. Jag har sett att det varit en diskussion i landet att vi inte kommer på akuta ärenden. Så får det naturligtvis inte vara.

Men att polisen kommit längre från medborgarna håller han inte med om.

– Man kan aldrig runda medarbetarnas känsla. Men att komma närmare medborgarna handlar inte bara om att ha fler poliser ute, utan om att vår verksamhet ska ha utgångspunkten från medborgarnas behov.

En del resurser har flyttats till utredningssidan och fler civilanställda har tagits in.

– Vi har också infört kommunpoliser, och de har tagits från radiobilspolisen. De håller nu i arbetet med medborgarlöften och bygger broar mot kommuninvånarna.

En polis säger att det är ofattbart att det har hänt så lite som det har gjort och att allt har gått i stå, trots att lokala chefer fått ett stort mandat?

– Den medarbetaren har delvis rätt. Det var först alldeles innan sommaren som delegationsnivån släpptes till gruppchef och medarbetare. Så i dag finns förutsättningarna långt ut i organisationen att fatta de beslut och ta de initiativ man kan göra. Fram till slutet på våren var det nog lite väl centraliserat, säger Lars Wirén.

Om ni ser att det är tunt med personal – vad gör ni då?

– I Värmland har vi pratat mycket om att ett problem i till exempel Torsby inte är Torsbys problem utan hela Värmlands. Vi hjälps åt och löser det. Är det brist på personal i en del av länet går det in för samordning på mitt kansli och så ser vi hur vi kan hjälpa varandra.

Vi berättar om ett fall från i somras, där en kvinna låst in sig på toaletten och slår larm. Hon får till svar att det inte finns någon patrull att skicka. Hon misshandlas därefter, och patrull kom efter två timmar. Vad säger du om det?

– Jag känner inte till det fallet i detalj. Men är det en omedelbar utryckning som krävs är det jätteolyckligt om vi inte kan åka. Då måste vi se på ärendet, vad som gick fel. Om det är en planeringsmiss, en brist i kommunikationen eller vad det är.

– Men det är första gången jag hör om det här, så det är svårt att säga vad det beror på när jag inte känner till omständigheterna. Men när det krävs omedelbar utryckning måste vi naturligtvis kunna åka.

Och det kan ni i det stora hela?

– Min uppfattning är att det är tillräckligt bra. Det finns säkert fall där vi inte lyckats. Då får man titta på dem, om det är något systemfel eller fel i det specifika fallet.

Men omdisponeringen har resulterat i färre poliser som kan åka på larm.

– I delar av länet är det färre som är med och täcker ingripandeverksamheten, säger Lars Wirén.

– Delvis är det ett medvetet val, att omdisponera resursen, men det är också ett faktum vi står inför. Vi vill naturligtvis ha fler poliser och vi behöver fler poliser, inget snack om den saken.

Får ni prioritera bort mer larm?

– Ja, det kan möjligen vara så att vi inte åker på lika många ärenden. Sedan är det frågan om vilka vi prioriterar bort. Jag har sett att det varit en diskussion i landet att vi inte kommer på akuta ärenden. Så får det naturligtvis inte vara.

Men att polisen kommit längre från medborgarna håller han inte med om.

– Man kan aldrig runda medarbetarnas känsla. Men att komma närmare medborgarna handlar inte bara om att ha fler poliser ute, utan om att vår verksamhet ska ha utgångspunkten från medborgarnas behov.

En del resurser har flyttats till utredningssidan och fler civilanställda har tagits in.

– Vi har också infört kommunpoliser, och de har tagits från radiobilspolisen. De håller nu i arbetet med medborgarlöften och bygger broar mot kommuninvånarna.

En polis säger att det är ofattbart att det har hänt så lite som det har gjort och att allt har gått i stå, trots att lokala chefer fått ett stort mandat?

– Den medarbetaren har delvis rätt. Det var först alldeles innan sommaren som delegationsnivån släpptes till gruppchef och medarbetare. Så i dag finns förutsättningarna långt ut i organisationen att fatta de beslut och ta de initiativ man kan göra. Fram till slutet på våren var det nog lite väl centraliserat, säger Lars Wirén.

Om ni ser att det är tunt med personal – vad gör ni då?

– I Värmland har vi pratat mycket om att ett problem i till exempel Torsby inte är Torsbys problem utan hela Värmlands. Vi hjälps åt och löser det. Är det brist på personal i en del av länet går det in för samordning på mitt kansli och så ser vi hur vi kan hjälpa varandra.

Vi berättar om ett fall från i somras, där en kvinna låst in sig på toaletten och slår larm. Hon får till svar att det inte finns någon patrull att skicka. Hon misshandlas därefter, och patrull kom efter två timmar. Vad säger du om det?

– Jag känner inte till det fallet i detalj. Men är det en omedelbar utryckning som krävs är det jätteolyckligt om vi inte kan åka. Då måste vi se på ärendet, vad som gick fel. Om det är en planeringsmiss, en brist i kommunikationen eller vad det är.

– Men det är första gången jag hör om det här, så det är svårt att säga vad det beror på när jag inte känner till omständigheterna. Men när det krävs omedelbar utryckning måste vi naturligtvis kunna åka.

Och det kan ni i det stora hela?

– Min uppfattning är att det är tillräckligt bra. Det finns säkert fall där vi inte lyckats. Då får man titta på dem, om det är något systemfel eller fel i det specifika fallet.