2016-09-02 15:38

2016-09-02 15:38

Signalfel orsakar förseningar

VÄRMLAND: Stockholm–Karlstad

På grund av ett signalfel i Flen kan tågresenärer till och från Stockholm räkna med en del förseningar. Vissa tåg beräknas komma till Karlstad Central en dryg timme senare än beräknat.

Det finns ingen prognos i nuläget på när felet kan vara åtgärdat.

Det finns ingen prognos i nuläget på när felet kan vara åtgärdat.