2016-09-02 16:14

2016-09-02 16:14

Kommunen avråder från bad

KARLSTAD/MOLKOM

Kommunen tog i veckan prov på vattnet i Sundstatjärn. Resultatet visar på algblomning i relativt höga halter.

Därför avråder kommunen tills vidare både människor och hundar från att bada i vattnet. Man bör också se till att hundar inte dricker av vattnet. Under fredagen kommer skyltar sättas upp för att informera om algblomningen. Om två veckor ska nya prover tas.

Avrådan från bad gäller också Graningebadet i Molkom. Även där pågår det algblomning.

Därför avråder kommunen tills vidare både människor och hundar från att bada i vattnet. Man bör också se till att hundar inte dricker av vattnet. Under fredagen kommer skyltar sättas upp för att informera om algblomningen. Om två veckor ska nya prover tas.

Avrådan från bad gäller också Graningebadet i Molkom. Även där pågår det algblomning.