2016-09-02 15:14

2016-09-02 15:14

Grönt ljus för Thoréns

SKOLOR

Skolinspektionen har dragit tillbaka sitt viteshot på 2 miljoner kronor mot skolkoncernen Thoréngruppen.

Viteshotet utfärdades efter en rutingranskning och handlade bland annat om brister inom elevhälsa och skolbibliotek. En förnyad granskning visar nu att företaget har åtgärdat bristerna. Thoréngruppen har en av sina skolor i Karlstad.

Viteshotet utfärdades efter en rutingranskning och handlade bland annat om brister inom elevhälsa och skolbibliotek. En förnyad granskning visar nu att företaget har åtgärdat bristerna. Thoréngruppen har en av sina skolor i Karlstad.