2016-09-02 10:43

2016-09-02 10:43

Bygger rondell och en ny gc-bro

KARLSTAD: Kommunen satsar 20 miljoner på Stockfallet

Utvecklingen av den nya stadsdelen Stockfallet nordost innebär förändringar även på Stockfallet när de två områdena ska länkas samman.
Bland annat ska det byggas en gc-bro och en ny rondell.

Det är ett stort infrastrukturprojekt som nu inleds på Stockfallet. Det är vid matarleden Stormyrsgatan som det kommer att märkas mest.

– Stormyrsgatan kommer vi att dra om i ett något östligare läge längs en sträcka på några hundra meter eftersom det ska anläggas en rondell och därifrån en ny gata upp till den nya stadsdelen Stockfallet nordost, berättar Magnus Vestlund, projektledare på kommunens mark- och exploateringsavdelning.

Det finns flera förklaringar till varför man gör den här satsningen.

Mer plats för skolan

– Dels för att flytta trafiken längre bort från skolan strax intill och ge skolan mer plats, dels för att koppla samman vägnätet här med det nya uppe på Stockfallet nordost.

Norr om skolan ska det även byggas en gång- och cykelbro över den nya infrastrukturen och satsningen omfattar också en gång- och cykelport under den ombyggda delen av Stormyrsgatan.

I projektet ingår även ny belysning och nytt VA.

– Totalt handlar det om en investering på drygt 20 miljoner kronor. Upphandlingen har startats upp liksom förberedande markarbeten. Sommaren 2017 ska allting vara klart, säger Magnus Vestlund.

Det är ett stort infrastrukturprojekt som nu inleds på Stockfallet. Det är vid matarleden Stormyrsgatan som det kommer att märkas mest.

– Stormyrsgatan kommer vi att dra om i ett något östligare läge längs en sträcka på några hundra meter eftersom det ska anläggas en rondell och därifrån en ny gata upp till den nya stadsdelen Stockfallet nordost, berättar Magnus Vestlund, projektledare på kommunens mark- och exploateringsavdelning.

Det finns flera förklaringar till varför man gör den här satsningen.

Mer plats för skolan

– Dels för att flytta trafiken längre bort från skolan strax intill och ge skolan mer plats, dels för att koppla samman vägnätet här med det nya uppe på Stockfallet nordost.

Norr om skolan ska det även byggas en gång- och cykelbro över den nya infrastrukturen och satsningen omfattar också en gång- och cykelport under den ombyggda delen av Stormyrsgatan.

I projektet ingår även ny belysning och nytt VA.

– Totalt handlar det om en investering på drygt 20 miljoner kronor. Upphandlingen har startats upp liksom förberedande markarbeten. Sommaren 2017 ska allting vara klart, säger Magnus Vestlund.