2016-09-01 11:40

2016-09-01 11:41

Tisell ny generaldirektör för Konsumentverket

KARLSTAD

Regeringen utsåg under torsdagen Cecilia Tisell till ny konsumentombudsman (KO) och generaldirektör för Konsumentverket.
Hon har tidigare varit vikarierande KO och generaldirektör för Konsumentverket.

– Jag är glad att Cecilia Tisell, med sin erfarenhet av konsumentfrågor och av myndighetens arbete, har tackat ja till uppdraget, konsumentminister Per Bolund i ett pressmeddelande.

Cecilia Tisell är jurist och har tidigare arbetat som ställföreträdande konsumentombudsman och avdelningschef vid Konsumentverket. Dessförinnan har hon haft olika chefsbefattningar i domstol.

Konsumentverket finns i Karlstad och har cirka 170 anställda.

– Vår vardag som konsumenter är i förändring. Nya produkter och tjänster tillsammans med digitaliseringen gör att nya utmaningar ständigt uppkommer, säger Per Bolund i pressmeddelandet.

– Konsumentverket utför ett mycket viktigt arbete med att bevaka och stärka konsumenternas ställning och att underlätta för konsumenterna att handla hållbart.

– Jag är glad att Cecilia Tisell, med sin erfarenhet av konsumentfrågor och av myndighetens arbete, har tackat ja till uppdraget, konsumentminister Per Bolund i ett pressmeddelande.

Cecilia Tisell är jurist och har tidigare arbetat som ställföreträdande konsumentombudsman och avdelningschef vid Konsumentverket. Dessförinnan har hon haft olika chefsbefattningar i domstol.

Konsumentverket finns i Karlstad och har cirka 170 anställda.

– Vår vardag som konsumenter är i förändring. Nya produkter och tjänster tillsammans med digitaliseringen gör att nya utmaningar ständigt uppkommer, säger Per Bolund i pressmeddelandet.

– Konsumentverket utför ett mycket viktigt arbete med att bevaka och stärka konsumenternas ställning och att underlätta för konsumenterna att handla hållbart.