2016-09-01 22:05

2016-09-01 22:15

"Det skulle förstöra hela området"

KARLSTAD: Starka åsikter när Välsvikens översiktsplan presenterades

Kommunen vill expandera Välsviken. Ett förslag som innebär att stugorna på Trollekonebergets framtid är oklar. Under torsdagens informationsträff var frågorna många och åsikterna starka.

I Karlstads kommuns fördjupning av översiktsplan (Föp) över Välsvikenområdet pekas stugområdet Trollkoneberget vid Kroppkärrssjön ut för exploatering. På torsdagskvällen hölls en informationsträff för samla in synpunkter. Planområdet består av 350 hektar, från Södra Kroppkärr till Alster.

Från kommunens sida är bland annat syftet att binda ihop Välsviken med intilliggande områden. Välsviken föreslås bli en stadsdel med flera olika användningssätt som blandas inom det föreslagna planområdet. Planen föreslår bland annat att befintligt handelsområde ska fullföljas, att handels- och industriområde utökas samt att området ska bestå av fler bostäder, en blandning av småhus och flerfamiljshus.

– Området har legat i kommunens planer länge. Vi har identifierat att det är ett bra bostadsläge av flera anledningar, säger Jonas Zetterberg, planchef på Stadsbyggnadsförvaltningen.

På torsdagskvällen visade det sig att flera boende i området hade åsikter kring kommunens förslag.

– Det känns som de har målat med en pensel på kartan. Det skulle förstöra hela området, säger Fredrik Tenghed, boende i området.

Tidig process

Under mötet ifrågasattes förslaget på flera plan. Bland annat hur det skulle påverka stugområdet, strövområdet, djur- och natur livet, men också trafiken oroar de många sommarstugsägarna.

– Vi befinner oss väldigt tidigt i processen så därför samlar vi nu in synpunkter. De har en stor betydelse i projektet, men det är flera faktorer som spelar in, säger Jonas Zetterberg.

En granskning förväntas ta form i vår och ett beslut beräknas fattas under hösten 2017.

I Karlstads kommuns fördjupning av översiktsplan (Föp) över Välsvikenområdet pekas stugområdet Trollkoneberget vid Kroppkärrssjön ut för exploatering. På torsdagskvällen hölls en informationsträff för samla in synpunkter. Planområdet består av 350 hektar, från Södra Kroppkärr till Alster.

Från kommunens sida är bland annat syftet att binda ihop Välsviken med intilliggande områden. Välsviken föreslås bli en stadsdel med flera olika användningssätt som blandas inom det föreslagna planområdet. Planen föreslår bland annat att befintligt handelsområde ska fullföljas, att handels- och industriområde utökas samt att området ska bestå av fler bostäder, en blandning av småhus och flerfamiljshus.

– Området har legat i kommunens planer länge. Vi har identifierat att det är ett bra bostadsläge av flera anledningar, säger Jonas Zetterberg, planchef på Stadsbyggnadsförvaltningen.

På torsdagskvällen visade det sig att flera boende i området hade åsikter kring kommunens förslag.

– Det känns som de har målat med en pensel på kartan. Det skulle förstöra hela området, säger Fredrik Tenghed, boende i området.

Tidig process

Under mötet ifrågasattes förslaget på flera plan. Bland annat hur det skulle påverka stugområdet, strövområdet, djur- och natur livet, men också trafiken oroar de många sommarstugsägarna.

– Vi befinner oss väldigt tidigt i processen så därför samlar vi nu in synpunkter. De har en stor betydelse i projektet, men det är flera faktorer som spelar in, säger Jonas Zetterberg.

En granskning förväntas ta form i vår och ett beslut beräknas fattas under hösten 2017.