2016-08-31 18:07

2016-08-31 18:07

Ministerbesök hos landstinget

LANDSTINGET I VÄRMLAND: Utbildning, IT-system och administration uppe till diskussion

Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S) träffade på onsdagen ledningen för Landstinget i Värmland.
Fredrik Larsson (M) vill bland annat se statligt initiativ för samarbete kring ambulanshelikoptrar.

Gabriel Wikström såg två stora utmaningar för framtidens vård.

– En är att det skiljer sex år i genomsnittlig livslängd beroende på vilken socio-ekonomisk status du har. Det behöver vi ändra på bland annat genom mer förebyggande vård och mer primärvård. Den andra är en kulturförändring i vården. 80 procent av resurserna går till patienter med kronisk sjukdom. Vården behöver anpassas så att patienterna får större inflytande över vården, säger Gabriel Wikström.

Han ser skillnader i vården på olika sätt.

– Den är ojämlik både geografiskt, socialt och könsmässigt. Där behöver vi göra mer. Bland annat har vi satsat på att standardisera cancervården så att den ska se likadan ut över hela landet.

Hur ska framtidens vård klaras av med en allt äldre befolkning och dyrare behandlingar?

– Mer effektivitet, förenklad administration och olika former av e-hälsa är viktiga delar, säger Gabriel Wikström.

Önskvärt initiativ

– Vi berättade om vårt arbete med vårdnivåer och vårdplatsstrukturer och jag förstod det som om han tyckte vi var på rätt spår, säger landstingsstyrelsens ordförande Fredrik Larsson.

Under mötet diskuterades olika områden där landstingsledningen tyckte att ett statligt engagemang vore önskvärt.

– Vi skulle gärna se ett initiativ från staten när det gäller ambulanshelikopterverksamheten. Där behövs en nationell hållning, säger Fredrik Larsson.

Enligt Fredrik Larsson diskuterades även andra områden där en nationell enhetlighet skulle förenkla för landstingen, till exempel utbildning av specialistsjuksköterskor, dokumentation och administration, IT-system.

– Jag borde förstås ha tagit upp satsningar på bredband, det glömde jag. Bredband är ju en förutsättning för e-hälsa, säger Fredrik Larsson.

Gabriel Wikström såg två stora utmaningar för framtidens vård.

– En är att det skiljer sex år i genomsnittlig livslängd beroende på vilken socio-ekonomisk status du har. Det behöver vi ändra på bland annat genom mer förebyggande vård och mer primärvård. Den andra är en kulturförändring i vården. 80 procent av resurserna går till patienter med kronisk sjukdom. Vården behöver anpassas så att patienterna får större inflytande över vården, säger Gabriel Wikström.

Han ser skillnader i vården på olika sätt.

– Den är ojämlik både geografiskt, socialt och könsmässigt. Där behöver vi göra mer. Bland annat har vi satsat på att standardisera cancervården så att den ska se likadan ut över hela landet.

Hur ska framtidens vård klaras av med en allt äldre befolkning och dyrare behandlingar?

– Mer effektivitet, förenklad administration och olika former av e-hälsa är viktiga delar, säger Gabriel Wikström.

Önskvärt initiativ

– Vi berättade om vårt arbete med vårdnivåer och vårdplatsstrukturer och jag förstod det som om han tyckte vi var på rätt spår, säger landstingsstyrelsens ordförande Fredrik Larsson.

Under mötet diskuterades olika områden där landstingsledningen tyckte att ett statligt engagemang vore önskvärt.

– Vi skulle gärna se ett initiativ från staten när det gäller ambulanshelikopterverksamheten. Där behövs en nationell hållning, säger Fredrik Larsson.

Enligt Fredrik Larsson diskuterades även andra områden där en nationell enhetlighet skulle förenkla för landstingen, till exempel utbildning av specialistsjuksköterskor, dokumentation och administration, IT-system.

– Jag borde förstås ha tagit upp satsningar på bredband, det glömde jag. Bredband är ju en förutsättning för e-hälsa, säger Fredrik Larsson.