2016-08-31 11:45

2016-08-31 11:45

Faller för grävskoporna

KARLSTAD: Faller för grävskoporna

ecab fastigheter river en byggnad mellan Däckia och Gengåvan på Våxnäs i Karlstad.

Byggnaden har stått tom länge och här ska det skapas drygt 80 nya p-platser åt Lecab. Främst ska de hysa företagets egna bilar och ge fler kundplatser vid bilhallarna.

Byggnaden har stått tom länge och här ska det skapas drygt 80 nya p-platser åt Lecab. Främst ska de hysa företagets egna bilar och ge fler kundplatser vid bilhallarna.