2016-08-30 06:00

2016-08-31 09:53

"Vi talar om utmaningar – inte om kris"

VÄRMLAND: OK Värmlands vd Stefan Särnehed

Efter flera år med svaga resultat, medlemsras och indragen återbäring står OK Värmland inför stora utmaningar. De närmaste åren kan det bli fler nedläggningar av stationer och många anställda tappar jobbet, men den ekonomiska prognosen är ändå positiv.
– Det vänder redan i år och prognosen för 2017 är positiv. Medlemmarna kan längre fram räkna med återbäring, säger Stefan Särnehed, vd i OK Värmland ek. förening, som ägs av medlemmarna.

Efter nedläggningen av stationen i Storfors och utarrenderinge av stationerna i Hagfors, Kristinehamn och Grums har ryktena gått om OK Värmland. Företaget befinner sig i kris har det sagts, men Stefan Särnehed viftar bort alla sådana påståenden.

– Vi talar inte om kris, men väl om stora utmaningar. Vi har ett kraftigt beting framför oss, men prognoserna pekar åt rätt håll.

Under bevakning

Vilka stationer som efter nedläggningen i Storfors befinner sig i farozonen vill inte Stefan Särnehed gå in på, men minst två, kanske tre stationer står under bevakning. Det kan främst komma att handla om stationer på orter som ligger på pendlingsavstånd till större orter.

– Det blir så här när kunderna inte räcker till för att skapa lönsamhet eller att befolkningen på de orter vi har stationer inte är köptrogna.

Nedläggningen i Storfors kostade föreningen 700 000 kronor. Tillsammans med förlusterna i Lilla Saluhallen handlar det om belopp över en miljon kronor.

Tappar jobbet

I dag har OK Värmland 150 heltidsanställda, men det finns betydligt fler personer på lönelistan.

– Om tio år kanske vi har minskat antalet anställda med cirka 50 personer

Det kan också bli fråga om att bygga en eller två nya stationer. Där handlar det främst om satsningar i Karlstadsområdet.

2014 uppgick resultatet till minus 4,2 miljoner kronor. 2015 blev resultatet minus 0,6 miljoner kronor.

– I år blir det troligen ett nollresultat, men 2017 skall det vända med besked. Då skall vinsten bli så god att vi återigen kan ge medlemmarna återbäring.

Han konstaterar samtidigt att snittet på de senaste årens återbäring har legat på 75-80 kronor per medlem.

– Då skall man komma i håg att vi det senaste året kompenserat medlemmarna genom att ge dem en gratis biltvätt samt 25 procent på en vara i stationen, allt till ett värde av cirka 500 kronor.

Men känns det inte konstigt att ha tappat 5 000 medlemmar? Vid årsskiftet hade föreningen 69 332 medlemmar.

– Det är självfallet negativt, men jag kan avslöja att de kampanjer vi satt in börjar ge resultat. Antalet medlemmar kommer att öka. Vi försöker också skapa en modern struktur för återbäringen.

Medlemsras

1962 hade OK Värmland nästan 75 000 medlemmar.

– Kom ihåg att snart sagt alla verksamheter har svårt att hålla kvar sina medlemmar. Vi har inte färre kunder, men ägarskaran har minskat., säger Stefan Särnehed.

Drivmedelsförsäljningen går också ned, men det har sin förklaring.

– Bilarna blir allt effektivare. Samtidigt satsar vi stort på laddstolpar för elbilar. Det kostar att investera och det påverkar självfallet resultatet de år vi satsar intensivt.

Viktigt segment

På papperet ser Lilla Saluhallen ut att vara ett bekymmer, men Stefan Särnehed kommer med en förklaring till förlusterna för den verksamheten.

– Vi har lagt ned rätt mycket resurser på att förbättra produktionen. Butiken har vi sålt och totalt sett är segmentet viktigt för alla våra stationer. Vi säljer också en del externt, till exempel är Konsum Värmland en ganska stora kund.

Han tror på fortsatt uppgång för livsmedelsförsäljningen vid stationerna.

Smiter

Det är också många som smiter efter tankning.

– Smitningarna har minskat, men under 2015 förlorade vi över 300 000 kronor på alla smitningar. De flesta som smitit från notan finns med på bild i kameraövervakningen, men polisen lägger ned de flesta ärendena.

Efter nedläggningen av stationen i Storfors och utarrenderinge av stationerna i Hagfors, Kristinehamn och Grums har ryktena gått om OK Värmland. Företaget befinner sig i kris har det sagts, men Stefan Särnehed viftar bort alla sådana påståenden.

– Vi talar inte om kris, men väl om stora utmaningar. Vi har ett kraftigt beting framför oss, men prognoserna pekar åt rätt håll.

Under bevakning

Vilka stationer som efter nedläggningen i Storfors befinner sig i farozonen vill inte Stefan Särnehed gå in på, men minst två, kanske tre stationer står under bevakning. Det kan främst komma att handla om stationer på orter som ligger på pendlingsavstånd till större orter.

– Det blir så här när kunderna inte räcker till för att skapa lönsamhet eller att befolkningen på de orter vi har stationer inte är köptrogna.

Nedläggningen i Storfors kostade föreningen 700 000 kronor. Tillsammans med förlusterna i Lilla Saluhallen handlar det om belopp över en miljon kronor.

Tappar jobbet

I dag har OK Värmland 150 heltidsanställda, men det finns betydligt fler personer på lönelistan.

– Om tio år kanske vi har minskat antalet anställda med cirka 50 personer

Det kan också bli fråga om att bygga en eller två nya stationer. Där handlar det främst om satsningar i Karlstadsområdet.

2014 uppgick resultatet till minus 4,2 miljoner kronor. 2015 blev resultatet minus 0,6 miljoner kronor.

– I år blir det troligen ett nollresultat, men 2017 skall det vända med besked. Då skall vinsten bli så god att vi återigen kan ge medlemmarna återbäring.

Han konstaterar samtidigt att snittet på de senaste årens återbäring har legat på 75-80 kronor per medlem.

– Då skall man komma i håg att vi det senaste året kompenserat medlemmarna genom att ge dem en gratis biltvätt samt 25 procent på en vara i stationen, allt till ett värde av cirka 500 kronor.

Men känns det inte konstigt att ha tappat 5 000 medlemmar? Vid årsskiftet hade föreningen 69 332 medlemmar.

– Det är självfallet negativt, men jag kan avslöja att de kampanjer vi satt in börjar ge resultat. Antalet medlemmar kommer att öka. Vi försöker också skapa en modern struktur för återbäringen.

Medlemsras

1962 hade OK Värmland nästan 75 000 medlemmar.

– Kom ihåg att snart sagt alla verksamheter har svårt att hålla kvar sina medlemmar. Vi har inte färre kunder, men ägarskaran har minskat., säger Stefan Särnehed.

Drivmedelsförsäljningen går också ned, men det har sin förklaring.

– Bilarna blir allt effektivare. Samtidigt satsar vi stort på laddstolpar för elbilar. Det kostar att investera och det påverkar självfallet resultatet de år vi satsar intensivt.

Viktigt segment

På papperet ser Lilla Saluhallen ut att vara ett bekymmer, men Stefan Särnehed kommer med en förklaring till förlusterna för den verksamheten.

– Vi har lagt ned rätt mycket resurser på att förbättra produktionen. Butiken har vi sålt och totalt sett är segmentet viktigt för alla våra stationer. Vi säljer också en del externt, till exempel är Konsum Värmland en ganska stora kund.

Han tror på fortsatt uppgång för livsmedelsförsäljningen vid stationerna.

Smiter

Det är också många som smiter efter tankning.

– Smitningarna har minskat, men under 2015 förlorade vi över 300 000 kronor på alla smitningar. De flesta som smitit från notan finns med på bild i kameraövervakningen, men polisen lägger ned de flesta ärendena.

Stefan Särnehed

Ålder: 52 år

Tidigare jobb: Länssparbanken Värmland, Saab Ana, och Kanikenässågen.

Utbildning: Gymnasieekonom och många andra utbildningar

Lön: 100 000 kronor per månad

Fritidsintresse: Cykling och löpning

Skrattar mest åt: Gammaldags humor

När grät du senast?: Jag blir illa berörd när barn far illa.

Favoritmat: Sallader, kött och fisk i alla former.