2016-08-30 17:48

2016-08-30 17:48

Mest positivt om saluhallen

KARLSTAD: Trots en del strul med tekniken...

En vecka efter invigningen av nya Karlstad saluhall är omdömet med beröm godkänt. Överlag.
– Det har varit en del problem med rulltrappan och hissen, säger saluhallschefen Virginia Ullström.

Fina färska råvaror, brett och stort sortiment, mysigt, överraskande bra priser och välkommet. Berömmet har varit övervägande för Karlstad saluhall.

– Det har varit fantastiskt bra måste jag säga, med väldigt få inkörningsproblem. På lördagen var det kö i en timme innan vi öppnande och gott om besökare här måndag och tisdag, så det har varit mycket handel, säger Virginia Ullström, saluhallschef.

Teknikstrul

Men med ros kommer även en del ris.

Rulltrappan har haft tekniska problem och flera som varit hänvisade till hissen har synpunkter.

– På öppningsdagen var Securitas tvungna att stänga av rulltrappan av säkerhetsskäl på grund av den höga belastningen. När den sedan sattes i gång igen har det varit driftstopp flera gånger. Det kan vi bara beklaga.

– Vad gäller hissen så är det trångt. Och ont om utrymme för den som sitter i permobil. Jag har mejlat dessa synpunkter till fastighetsförvaltaren, fortsätter hon.

Per-Ove Eriksson, kvalitetsledare på PSM som förvaltar fastigheten, är den som tagit emot mejlen.

– Hissens dörrar hänger åt fel håll och det ska fixas. Nya är redan beställda. Och tiden dörren är öppen kan vi också justera så det blir längre. Placeringen och att den går långsamt kan vi dock inte ändra på. Sedan har vi problem med rulltrapporna, men det jobbar vi på att lösa. Det är tråkigt när tekniken strular, säger han.

Matresor

Även öppettiderna har hon fått synpunkter på.

– Det handlar om lördagstiden. Den är nu 10-14 och under onsdagen ska vi ha fattat ett beslut utifrån förslaget att ha öppet 10-16, och alltså stänga samtidigt som restaurangen här nere. Under veckan blir det fortsatt 11-18, säger Virginia Ullström.

Hon spår en ljus framtid för saluhallen.

– Saluhallen ska inte bara vara ett ställe man handlar på, utan man kan sätta sig ner och umgås och har möjlighet att prata med producenterna eftersom de står där. Vi har redan fått förfrågningar om att ha event som matresor här som en utökning av verksamheten.

Fina färska råvaror, brett och stort sortiment, mysigt, överraskande bra priser och välkommet. Berömmet har varit övervägande för Karlstad saluhall.

– Det har varit fantastiskt bra måste jag säga, med väldigt få inkörningsproblem. På lördagen var det kö i en timme innan vi öppnande och gott om besökare här måndag och tisdag, så det har varit mycket handel, säger Virginia Ullström, saluhallschef.

Teknikstrul

Men med ros kommer även en del ris.

Rulltrappan har haft tekniska problem och flera som varit hänvisade till hissen har synpunkter.

– På öppningsdagen var Securitas tvungna att stänga av rulltrappan av säkerhetsskäl på grund av den höga belastningen. När den sedan sattes i gång igen har det varit driftstopp flera gånger. Det kan vi bara beklaga.

– Vad gäller hissen så är det trångt. Och ont om utrymme för den som sitter i permobil. Jag har mejlat dessa synpunkter till fastighetsförvaltaren, fortsätter hon.

Per-Ove Eriksson, kvalitetsledare på PSM som förvaltar fastigheten, är den som tagit emot mejlen.

– Hissens dörrar hänger åt fel håll och det ska fixas. Nya är redan beställda. Och tiden dörren är öppen kan vi också justera så det blir längre. Placeringen och att den går långsamt kan vi dock inte ändra på. Sedan har vi problem med rulltrapporna, men det jobbar vi på att lösa. Det är tråkigt när tekniken strular, säger han.

Matresor

Även öppettiderna har hon fått synpunkter på.

– Det handlar om lördagstiden. Den är nu 10-14 och under onsdagen ska vi ha fattat ett beslut utifrån förslaget att ha öppet 10-16, och alltså stänga samtidigt som restaurangen här nere. Under veckan blir det fortsatt 11-18, säger Virginia Ullström.

Hon spår en ljus framtid för saluhallen.

– Saluhallen ska inte bara vara ett ställe man handlar på, utan man kan sätta sig ner och umgås och har möjlighet att prata med producenterna eftersom de står där. Vi har redan fått förfrågningar om att ha event som matresor här som en utökning av verksamheten.