2016-08-30 16:56

2016-08-30 16:57

Får kritik för stöd till CCC

KARLSTAD: Många miljoner från kommunen

Karlstads kommun får skarp kritik för sitt sätt att gynna det till nästan hälften kommunägda Karlstad CCC vid upphandling av konferenser. Det strider mot lagen hävdar Konkurrenskommissionen efter en omfattande granskning.

Verksamheten vid konferensanläggningen Karlstad CCC sköts av företaget Visit Karlstad som till nästan hälften ägs av Karlstads kommun. Ända sedan starten för fem år sedan har Karlstads kommun varje år pumpat in många miljoner kronor i anläggningen genom att hyra kontorslokaler i huset men också genom att hyra in sig för konferenser och sammanträden.

De första åren gjorde kommunen direktupphandlingar i strid mot lagen om offentlig upphandling. Förra året bestämde man sig för att en upphandling ändå måste göras. Ramavtal slöts med flera konferensanläggningar i staden men kommunen fortsatte att köpa det mesta från Karlstad CCC trots att de flesta andra var billigare.

Upphandlingen har granskats av Konkurrenskommissionen som är en del av Den nya välfärden, en stiftelse som argumenterar för ökad konkurrensutsättning av offentlig verksamhet. Kommissionen riktar skarp kritik mot kommunen som man hävdar bryter mot lagen genom att fortsätta att gynna Karlstad CCC.

Verksamheten vid konferensanläggningen Karlstad CCC sköts av företaget Visit Karlstad som till nästan hälften ägs av Karlstads kommun. Ända sedan starten för fem år sedan har Karlstads kommun varje år pumpat in många miljoner kronor i anläggningen genom att hyra kontorslokaler i huset men också genom att hyra in sig för konferenser och sammanträden.

De första åren gjorde kommunen direktupphandlingar i strid mot lagen om offentlig upphandling. Förra året bestämde man sig för att en upphandling ändå måste göras. Ramavtal slöts med flera konferensanläggningar i staden men kommunen fortsatte att köpa det mesta från Karlstad CCC trots att de flesta andra var billigare.

Upphandlingen har granskats av Konkurrenskommissionen som är en del av Den nya välfärden, en stiftelse som argumenterar för ökad konkurrensutsättning av offentlig verksamhet. Kommissionen riktar skarp kritik mot kommunen som man hävdar bryter mot lagen genom att fortsätta att gynna Karlstad CCC.