2016-08-30 21:09

2016-08-30 21:09

Domstol avslog grannars överklagande

KARLSTAD: Karlstadhus får bygga sitt nya flerbostadshus på Sundsta

Mark- och miljödomstolen har avslagit överklagandena från närboende av detaljplanen för Fenix 12.
Det handlar om Karlstadhus nya femvåningshus i korsningen Brogatan/Bjurbäcksgatan på Sundsta i Karlstad.

Det har varit många åsikter kring det nya flerbostadshuset som först planerades bli 16 våningar högt. Ett antal grannar har varit motståndare och Värmlands museum och Carlstads-gillet var kritiska till höghuset som man inte ansåg passade in i området.

I januari sänkte en oenig stadsbyggnadsnämnd höjden på huset till fem våningar samt sockelvåning och indragen takvåning, men grannarna överklagade detaljplanen till länsstyrelsen som avslog den och nu har mark- och miljödomstolen gjort samma sak.

Grannarna har tyckt att det nya huset skymmer solen och sikten för dem och inte passar in i stadsbilden. Dessutom menar man att det leder till mer trafik i området. Men domstolen anser inte att detta är skäl nog att stoppa nybygget.

– Det känns väldigt bra, med tanke på att den här processen har pågått så länge. Nu kan vi gå vidare med planeringen av de 40 bostadsrätterna. Det ska bli spännande med tanke på det fina läget alldeles intill älven, säger Janne Gustafsson, vd för Karlstadhus.

Han konstaterar att intresset för att bo i korsningen Brogatan/Bjurbäcksgatan är mycket stort och där dagens kontors- och bostadshus ska rivas.

– Ett sånt intresse har jag aldrig sett tidigare. Det finns flera hundra intressenter och vi ska nu dra upp riktlinjer för hur lägenheterna ska fördelas. Projektkostnaden hamnar på cirka 150 miljoner kronor och det blir påkostade lägenheter och en relax-avdelning högst upp.

Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen, men det krävs prövningstillstånd för att de ska ta upp målet.

Det har varit många åsikter kring det nya flerbostadshuset som först planerades bli 16 våningar högt. Ett antal grannar har varit motståndare och Värmlands museum och Carlstads-gillet var kritiska till höghuset som man inte ansåg passade in i området.

I januari sänkte en oenig stadsbyggnadsnämnd höjden på huset till fem våningar samt sockelvåning och indragen takvåning, men grannarna överklagade detaljplanen till länsstyrelsen som avslog den och nu har mark- och miljödomstolen gjort samma sak.

Grannarna har tyckt att det nya huset skymmer solen och sikten för dem och inte passar in i stadsbilden. Dessutom menar man att det leder till mer trafik i området. Men domstolen anser inte att detta är skäl nog att stoppa nybygget.

– Det känns väldigt bra, med tanke på att den här processen har pågått så länge. Nu kan vi gå vidare med planeringen av de 40 bostadsrätterna. Det ska bli spännande med tanke på det fina läget alldeles intill älven, säger Janne Gustafsson, vd för Karlstadhus.

Han konstaterar att intresset för att bo i korsningen Brogatan/Bjurbäcksgatan är mycket stort och där dagens kontors- och bostadshus ska rivas.

– Ett sånt intresse har jag aldrig sett tidigare. Det finns flera hundra intressenter och vi ska nu dra upp riktlinjer för hur lägenheterna ska fördelas. Projektkostnaden hamnar på cirka 150 miljoner kronor och det blir påkostade lägenheter och en relax-avdelning högst upp.

Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen, men det krävs prövningstillstånd för att de ska ta upp målet.