2016-08-25 16:35

2016-08-25 16:36

En flygupphandling kan starta

VÄRMLAND

Det är möjligt för Karlstads flygplats att göra en upphandling av en ny flyglinje, och det är också de som är bäst lämpade att göra det själva.

Med andra ord är det alltså juridiskt okej att Karlstads flygplats sköter upphandlingen av en ny trafiklinje. Det har advokater som Region Värmland anlitat kommit fram till efter kunskapsinsamling.

Trafikverket har menat att det måste finnas en trafikplikt för att en upphandling ska vara möjlig, men så är alltså inte fallet enligt juristerna.

Region Värmland kan komma att vara med och medfinansiera den nya linjen på något sätt. Regionrådet Tomas Riste (S) är positiv till detta.

– Jag tycker att flyget är lika viktigt som buss och tåg.

Jobba med biljetter

Vad den nya linjen skulle kunna kosta är inte klart, men i Örebro kostar linjen till Köpenhamn årligen 18–19 miljoner säger Lars Christensen, regiondirektör.

– Nu får vi se vad det här leder till, men vid en upphandling gäller det att få så bra pris som möjligt. Och vi har avsatt vår upphandlingskompetens för att bistå flyplatsen vid upphandlingen, säger han och tänker sig att en stor del av kostanden kan finansieras med biljetterna.

Ett upphandlingsunderlag kommer att gå ut nästa vecka, och om allt går vägen med upphandlingen så kan den nya linjen vara i drift efter nyår.

Med andra ord är det alltså juridiskt okej att Karlstads flygplats sköter upphandlingen av en ny trafiklinje. Det har advokater som Region Värmland anlitat kommit fram till efter kunskapsinsamling.

Trafikverket har menat att det måste finnas en trafikplikt för att en upphandling ska vara möjlig, men så är alltså inte fallet enligt juristerna.

Region Värmland kan komma att vara med och medfinansiera den nya linjen på något sätt. Regionrådet Tomas Riste (S) är positiv till detta.

– Jag tycker att flyget är lika viktigt som buss och tåg.

Jobba med biljetter

Vad den nya linjen skulle kunna kosta är inte klart, men i Örebro kostar linjen till Köpenhamn årligen 18–19 miljoner säger Lars Christensen, regiondirektör.

– Nu får vi se vad det här leder till, men vid en upphandling gäller det att få så bra pris som möjligt. Och vi har avsatt vår upphandlingskompetens för att bistå flyplatsen vid upphandlingen, säger han och tänker sig att en stor del av kostanden kan finansieras med biljetterna.

Ett upphandlingsunderlag kommer att gå ut nästa vecka, och om allt går vägen med upphandlingen så kan den nya linjen vara i drift efter nyår.