2016-08-25 17:16

2016-08-25 17:29

Biskop Esbjörn Hagberg avtackad

KARLSTAD: 14 år i stiftets tjänst

En FBK-tröja med nummer 14 på ryggen.
Det var en av presenterna som förärades Esbjörn Hagberg när han i torsdags avtackades efter 14 år som biskop i Karlstads stift.

Svenska kyrkans unga lämnade över gåvan som mottogs med glädje och applåderas av den stora skaran som kommit för att tacka Esbjörn Hagberg efter hans år i Karlstad.

– För att du ska komma ihåg var du har ditt hjärta!

Efter biskopsvigningen i Uppsala domkyrka välkomnades han som Bengt Wadensjös efterträdade den 4 september 2002.

Den 4 september blir Esbjörn Hagberg i sin tur avlöst av Sören Dalevi som då välkomnas till Karlstads stift med en gudstjänst i domkyrkan.

Många hade kommit för att tacka och ta farväl av Esbjörn Hagberg på hans sista arbetsdag.

Mottagningen hölls i domkyrkans församlingshem. Som traditionen bjuder avtäcktes ett nytt biskopsporträtt. Det är Tony Warren som förevigat biskop Esbjörn Hagberg som nu går i pension vid 66 års ålder.

Det var en öppen mottagning med gäster både från den sekulära och kyrkliga världen. Många präster, diakoner och kyrkvärdar både från stiftet och från andra stift och pastorat i landet.

Men även långväga gäster. Från Karlstads stifts vänförsamling Chelmsford i England kom Steven Cotrell och Roger Matthews, från Tanzanias Evangelisk- Lutherska kyrka var biskop Alex Malasosa med fru Erikah på plats.

Talen avlöste varandra, många prisade Esbjörn Hagberg och beskrev honom som en respekterad och omtyckt biskop som levt upp till valspråket han tog när han påbörjade sin biskopsbana:

– I försoningens tjänst.

Dagens avslutades med gudstjänst och stavnedläggning i domkyrkan.

Svenska kyrkans unga lämnade över gåvan som mottogs med glädje och applåderas av den stora skaran som kommit för att tacka Esbjörn Hagberg efter hans år i Karlstad.

– För att du ska komma ihåg var du har ditt hjärta!

Efter biskopsvigningen i Uppsala domkyrka välkomnades han som Bengt Wadensjös efterträdade den 4 september 2002.

Den 4 september blir Esbjörn Hagberg i sin tur avlöst av Sören Dalevi som då välkomnas till Karlstads stift med en gudstjänst i domkyrkan.

Många hade kommit för att tacka och ta farväl av Esbjörn Hagberg på hans sista arbetsdag.

Mottagningen hölls i domkyrkans församlingshem. Som traditionen bjuder avtäcktes ett nytt biskopsporträtt. Det är Tony Warren som förevigat biskop Esbjörn Hagberg som nu går i pension vid 66 års ålder.

Det var en öppen mottagning med gäster både från den sekulära och kyrkliga världen. Många präster, diakoner och kyrkvärdar både från stiftet och från andra stift och pastorat i landet.

Men även långväga gäster. Från Karlstads stifts vänförsamling Chelmsford i England kom Steven Cotrell och Roger Matthews, från Tanzanias Evangelisk- Lutherska kyrka var biskop Alex Malasosa med fru Erikah på plats.

Talen avlöste varandra, många prisade Esbjörn Hagberg och beskrev honom som en respekterad och omtyckt biskop som levt upp till valspråket han tog när han påbörjade sin biskopsbana:

– I försoningens tjänst.

Dagens avslutades med gudstjänst och stavnedläggning i domkyrkan.