2016-08-25 06:00

2016-08-25 07:13

Ahlmarkskoncernen förblir familjeägd

KARLSTAD: Långdragen arvstvist om hundratals miljoner avgjord

En arvstvist om aktier sannolikt värda hundratals miljoner kronor är avgjord.
Segrare är ägarfamiljerna i Ahlmarkskoncernen.

I koncernen Ahlmark & Co Eftr. AB ingår bland annat Sveriges äldsta rederiverksamhet. Det är Värmlands största privatägda företag med 1 500 anställda och en omsättning på cirka 3 miljarder kronor.

Familjerna Hemmingson, Wärmling och Rejmer är huvudägare.

Inga barn

Bengt och Brita Rejmer hade inga barn. Han bor sedan många år tillbaka på en vårdinrättning, oförmögen att fatta egna beslut. Hon avled 2013.

Hon testamenterade sin personliga kvarlåtenskap, enligt bouppteckningen värd runt 7,5 miljoner, till makarnas gemensamma stiftelse, till Alzheimerfonden, Hjärt- och lungfonden, Karlstads universitet och till en man som under de senaste åren hjälpt henne med olika sysslor.

22 procent

Men om Brita också har rätt till hälften av sin make Bengts tillgångar handlar det om väsentligt mycket mer pengar. Hans aktier som motsvarar 22 procent av röstvärdet i Ahlmarkskoncernen har ett marknadsvärde på hundratals miljoner.

Advokat Kenneth Holmlund har för dödsboets räkning stämt Bengt Rejmer. I sin roll som testamentsexekutor, boutredningsman och ordförande i makarnas gemensamma stiftelse, anser han att hon har rätt till hälften av makens förmögenhet.

Enskild egendom

Det anser inte advokat Anders Runebjer som är Bengt Rejmers gode man. Aktierna hade Bengt innan de gifte sig och de är hans enskilda egendom, menar han.

Anders Runebjer begärde jämkning för att Bengt skulle tillskiftas sitt giftorättsgods.

Det får han inte, menade dödsboet. Det är en rent personlig rättighet som inte kan överlåtas, inte ens på en god man.

Äktenskapsbalken

I rent juridisk mening handlar det om en god man har rätt att begära jämkning för sin huvudmans räkning enligt 12 kapitlet 2 § äktenskapsbalken.

Ja, sa Värmlands tingsrätt i december i fjol och sedan också hovrätten i somras. I fredags avgjordes saken när Högsta domstolen meddelade att man inte beviljar prövningstillstånd.

Förenklar

– Det gläder mig att jag gjort en riktig bedömning, kommenterar Anders Runebjer utgången.

– Strongt jobbat av honom, säger Ahlmarkskoncernens vice vd Bo Wärmling. Vi hade förväntat oss detta och för Ahlmarkskoncernen och de nuvarande aktieägarna är det väldigt positivt. Det förenklar saker och ting.

Domen betyder att hälften av Bengt Rejmers Ahlmarksaktier inte kommer att bjudas ut till försäljning och att delägarna i Brita Rejmers dödsbo inte får någon del av hans enskilda förmögenhet.

Vad som händer med Bengt Rejmers aktiepost när han avlider återstår att se.

I koncernen Ahlmark & Co Eftr. AB ingår bland annat Sveriges äldsta rederiverksamhet. Det är Värmlands största privatägda företag med 1 500 anställda och en omsättning på cirka 3 miljarder kronor.

Familjerna Hemmingson, Wärmling och Rejmer är huvudägare.

Inga barn

Bengt och Brita Rejmer hade inga barn. Han bor sedan många år tillbaka på en vårdinrättning, oförmögen att fatta egna beslut. Hon avled 2013.

Hon testamenterade sin personliga kvarlåtenskap, enligt bouppteckningen värd runt 7,5 miljoner, till makarnas gemensamma stiftelse, till Alzheimerfonden, Hjärt- och lungfonden, Karlstads universitet och till en man som under de senaste åren hjälpt henne med olika sysslor.

22 procent

Men om Brita också har rätt till hälften av sin make Bengts tillgångar handlar det om väsentligt mycket mer pengar. Hans aktier som motsvarar 22 procent av röstvärdet i Ahlmarkskoncernen har ett marknadsvärde på hundratals miljoner.

Advokat Kenneth Holmlund har för dödsboets räkning stämt Bengt Rejmer. I sin roll som testamentsexekutor, boutredningsman och ordförande i makarnas gemensamma stiftelse, anser han att hon har rätt till hälften av makens förmögenhet.

Enskild egendom

Det anser inte advokat Anders Runebjer som är Bengt Rejmers gode man. Aktierna hade Bengt innan de gifte sig och de är hans enskilda egendom, menar han.

Anders Runebjer begärde jämkning för att Bengt skulle tillskiftas sitt giftorättsgods.

Det får han inte, menade dödsboet. Det är en rent personlig rättighet som inte kan överlåtas, inte ens på en god man.

Äktenskapsbalken

I rent juridisk mening handlar det om en god man har rätt att begära jämkning för sin huvudmans räkning enligt 12 kapitlet 2 § äktenskapsbalken.

Ja, sa Värmlands tingsrätt i december i fjol och sedan också hovrätten i somras. I fredags avgjordes saken när Högsta domstolen meddelade att man inte beviljar prövningstillstånd.

Förenklar

– Det gläder mig att jag gjort en riktig bedömning, kommenterar Anders Runebjer utgången.

– Strongt jobbat av honom, säger Ahlmarkskoncernens vice vd Bo Wärmling. Vi hade förväntat oss detta och för Ahlmarkskoncernen och de nuvarande aktieägarna är det väldigt positivt. Det förenklar saker och ting.

Domen betyder att hälften av Bengt Rejmers Ahlmarksaktier inte kommer att bjudas ut till försäljning och att delägarna i Brita Rejmers dödsbo inte får någon del av hans enskilda förmögenhet.

Vad som händer med Bengt Rejmers aktiepost när han avlider återstår att se.