2016-08-24 16:26

2016-08-24 16:26

Så blir nya MSB-huset

KARLSTAD: Klubbat

Nu är bygglovet för MSB:s nya kontorshus i Tullholmsviken klart.
– Det är viktigt att hålla tempo eftersom de snart måste flytta in, säger Peter Kullgren, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Stadsbyggnadsnämnden i Karlstad beslutade på onsdagen att bevilja bygglov till Smebab Fosfor AB för nybyggnad av kontorshus för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, på fastigheten Tullen 1 i Tullholmsviken.

Det blir ett 12 500 kvadratmeter stort kontorshus, varav 8 200 kvadratmeter är kontor, fördelat på sex våningar samt garage i källarplan. Fasaden kommer vara beklädd med gröna stenskivor. Innergården får ett gångstråk till en strandpromenad med båtplatser.

– Eftersom det händer grejer i andra änden är det viktigt att hålla upp tempot. Det är bra att en så stor myndighet skrivit kontrakt så de blir kvar i Karlstad. De blir ett bra inslag i det området där även KF fått planbesked för två fastigheter intill, säger Peter Kullgren (KD), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Kontrakten med Hemfosa, som äger Karolinen där myndigheten finns i dag, går ut den 1 april 2018.

– En stor anledning till att vi flyttar är att vi får flexibla lokaler mer planerade för samarbete och samverkan än vi har i dag, sa Ann Sörensen, enhetschef på MSB:s förvaltningsenhet, när NWT skrev om flytten i mars.

Stadsbyggnadsnämnden i Karlstad beslutade på onsdagen att bevilja bygglov till Smebab Fosfor AB för nybyggnad av kontorshus för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, på fastigheten Tullen 1 i Tullholmsviken.

Det blir ett 12 500 kvadratmeter stort kontorshus, varav 8 200 kvadratmeter är kontor, fördelat på sex våningar samt garage i källarplan. Fasaden kommer vara beklädd med gröna stenskivor. Innergården får ett gångstråk till en strandpromenad med båtplatser.

– Eftersom det händer grejer i andra änden är det viktigt att hålla upp tempot. Det är bra att en så stor myndighet skrivit kontrakt så de blir kvar i Karlstad. De blir ett bra inslag i det området där även KF fått planbesked för två fastigheter intill, säger Peter Kullgren (KD), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Kontrakten med Hemfosa, som äger Karolinen där myndigheten finns i dag, går ut den 1 april 2018.

– En stor anledning till att vi flyttar är att vi får flexibla lokaler mer planerade för samarbete och samverkan än vi har i dag, sa Ann Sörensen, enhetschef på MSB:s förvaltningsenhet, när NWT skrev om flytten i mars.