2016-08-24 17:44

2016-08-24 17:44

Pris i sikte för Polstjärnan

KARLSTAD: "Intresset för ångbåtar verkar öka"

Det blåser medvind för Ångbåtssällskapet Polstjärnan som nu är nominerade till årets Arbetslivsmuseum 2017.
– Det är kul om vi kan få lite uppmärksamhet, säger Boris Wall, sekreterare.

Ångbåtssällskapet Polstjärnan syftar till att främja och sprida kunskap om Vänerns och anslutande sjösystems fartygs- och sjöfartshistoria.

På onsdagen nåddes föreningen av beskedet att en jury, besående av representanter från bland annat Arbetets museum, Statens försvarshistoriska museer och Statens maritima museer, har nominerat Lotsångsfartyget Polstjärnan till utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum 2017.

Bra respons

Ideellt engagemang, utställningar, genusperspektiv, upplevelse, nöjda besökare och kunskapsbevarande är bara några av de kriterier som juryn kommer att bedöma.

– Just nu är vi runt 250 medlemmar, men vi har varit över 300, så vi har tappat lite. Skulle vi bli mer uppmärksammade så tror jag vi kan bli mer omtalade men också locka medlemmar, säger Boris Wall som är sekreterare i Ångbåtssällskapet Polstjärnan.

Föreningen har bedrivit skärgårdstrafik med kulturmärkta SS Polstjärnan av Vänern sedan 1984.

– Vi har fått väldigt bra respons från våra turer i Karlstad och har en bra sammanhållning med kommunen. Jag skulle nog säga att intresset för ångbåtar verkar öka, säger Boris Wall.

Ångbåtssällskapet Polstjärnan syftar till att främja och sprida kunskap om Vänerns och anslutande sjösystems fartygs- och sjöfartshistoria.

På onsdagen nåddes föreningen av beskedet att en jury, besående av representanter från bland annat Arbetets museum, Statens försvarshistoriska museer och Statens maritima museer, har nominerat Lotsångsfartyget Polstjärnan till utmärkelsen Årets Arbetslivsmuseum 2017.

Bra respons

Ideellt engagemang, utställningar, genusperspektiv, upplevelse, nöjda besökare och kunskapsbevarande är bara några av de kriterier som juryn kommer att bedöma.

– Just nu är vi runt 250 medlemmar, men vi har varit över 300, så vi har tappat lite. Skulle vi bli mer uppmärksammade så tror jag vi kan bli mer omtalade men också locka medlemmar, säger Boris Wall som är sekreterare i Ångbåtssällskapet Polstjärnan.

Föreningen har bedrivit skärgårdstrafik med kulturmärkta SS Polstjärnan av Vänern sedan 1984.

– Vi har fått väldigt bra respons från våra turer i Karlstad och har en bra sammanhållning med kommunen. Jag skulle nog säga att intresset för ångbåtar verkar öka, säger Boris Wall.