2016-08-24 08:58

2016-08-24 09:09

Planerad upphandling av flyglinje kan vara olaglig

KARLSTAD: Nytt fel på gång?

Karlstad Airports planerade upphandling kan vara olaglig.
– Som vi ser det är det bara staten som kan göra sådana upphandlingar, säger Håkan Jacobsson på Trafikverket till vf.se

Karlstad Airport har planer på att upphandla flygtrafik som kan ersätta BMI-flyget till Frankfurt.

Ett beslut som Karlstads stadshus stödjer:

– Att upphandla flygtrafiken och delfinansiera den på samma sätt som kollektivtrafiken kan vara en långsiktigt bra lösning, sa kommunstyrelsens ordförande Per Samuel Nisser (M) i ett pressmeddelande på tisdagen.

Men enligt uppgifter till Värmlands Folkblad kan flygplatsens upphandlingsplaner strida mot lagen:

– Det finns ju en EU-förordning som styr det här och den tolkning som vi gör av den här förordningen är att det måste ligga en trafikplikt på en flygplats för att man ska kunna upphandla flygtrafik, säger Håkan Jacobsson till VF.

Trafikplikt finns på nio flygplatser i Sverige – bland annat i Hagfors och Torsby. Men inte i Karlstad.

Mikael Lindström är ordförande i Karlstad Airport.

Han säger till VF att flygplatsen konsulterat juridiska experter innan de satt i gång den nya upphandlingen.

I december 2014 fick Karlstads kommun bakläxa av förvaltningsrätten för upphandlingen av Frankfurtlinjen via det nybildade bolaget Värmlands Näringslivsutveckling AB.

 

Karlstad Airport har planer på att upphandla flygtrafik som kan ersätta BMI-flyget till Frankfurt.

Ett beslut som Karlstads stadshus stödjer:

– Att upphandla flygtrafiken och delfinansiera den på samma sätt som kollektivtrafiken kan vara en långsiktigt bra lösning, sa kommunstyrelsens ordförande Per Samuel Nisser (M) i ett pressmeddelande på tisdagen.

Men enligt uppgifter till Värmlands Folkblad kan flygplatsens upphandlingsplaner strida mot lagen:

– Det finns ju en EU-förordning som styr det här och den tolkning som vi gör av den här förordningen är att det måste ligga en trafikplikt på en flygplats för att man ska kunna upphandla flygtrafik, säger Håkan Jacobsson till VF.

Trafikplikt finns på nio flygplatser i Sverige – bland annat i Hagfors och Torsby. Men inte i Karlstad.

Mikael Lindström är ordförande i Karlstad Airport.

Han säger till VF att flygplatsen konsulterat juridiska experter innan de satt i gång den nya upphandlingen.

I december 2014 fick Karlstads kommun bakläxa av förvaltningsrätten för upphandlingen av Frankfurtlinjen via det nybildade bolaget Värmlands Näringslivsutveckling AB.