2016-08-24 06:00

2016-08-24 06:00

Otrygg skolväg skapar oro

KARLSTAD: "Rent ut sagt livsfarligt"

Skattkärrsvägen får ny beläggning, men cyklisternas och de gåendes otrygga framkomlighet kvarstår enligt Skattkärrsborna som är oroliga inför skolstarten när cykel- och gångtrafiken ökar.
– Förr eller senare kommer något att hända, säger Mattias Westman.

Fordon på Skattkärrsvägen kan vänta nylagt underlag då delar av vägen får ny asfalt på grund av slitage. Men enligt de boende i området verkar inte cyklister och gåendes säkerhet vara medräknat i åtgärdsplanen.

– För dem är det rent ut sagt livsfarligt, säger Mattias Westman.

”Den säkra sidan”

På två ställen mynnar cykel- och gångvägar ut i Skattkärrsvägen, utan någon förvarnande markering. Avsaknaden av trottoar på den ena sidan gör det svårt för cykel- och gångtrafikanterna att färdas längs vägen säkert. I östra delen av Skattkärr saknas övergångsställen i stort sett helt.

– Man måste ut på själva vägbanan och på vintern blir det ju ännu mer problematiskt. Man kan ju tycka att det borde ha gjorts något åt det i samband med den nya asfalten, säger Mattias Westman.

Han är inte ensam om sina åsikter: Flera Skattkärrsbor upplever en oro för hur både barn och vuxna på ett tryggt sätt kan ta sig över till vad Mattias kallar ”den säkra sidan”, där en bred cykel- och gångväg breder ut sig.

– Jag tänker mest på barnen, det blir mycket lek när de går och då är uppmärksamheten inte lika stor, tänk vad som kan hända när de då måste gå på en väggren, säger Mattias vars son i stället cyklar en annan väg till skolan för att slippa cykelbanan som leder ut på Skattkärrsvägen.

”Inte i höst”

Mattias har kontaktat kommunen, men utan framgång.

– Jag har skickat en bild till dem där jag föreslår lämliga ställen att placera övergångsställen på. Men det vekar inte finnas med i årets planering.

Sara Hesse är trafikingenjör på Karlstads kommun:

– Alla passager där gående och cyklister passerar en väg vill vi såklart åtgärda, men de är flera och just nu har vi det rätt ansträngt tyvärr.

Kommunen har tillsatt en cykelsamordnare som ser över åtgärder som dessa.

– Tyvärr är det på flera ställen i kommunen och vissa är värre än andra. Såklart är detta inte alls bra. Det är inget vi kommer ta tag i höst, men vi ska planera inför nästa år nu i höst och då kommer det att ligga med som en punkt bland förslagen, säger Sara Hesse.

Fordon på Skattkärrsvägen kan vänta nylagt underlag då delar av vägen får ny asfalt på grund av slitage. Men enligt de boende i området verkar inte cyklister och gåendes säkerhet vara medräknat i åtgärdsplanen.

– För dem är det rent ut sagt livsfarligt, säger Mattias Westman.

”Den säkra sidan”

På två ställen mynnar cykel- och gångvägar ut i Skattkärrsvägen, utan någon förvarnande markering. Avsaknaden av trottoar på den ena sidan gör det svårt för cykel- och gångtrafikanterna att färdas längs vägen säkert. I östra delen av Skattkärr saknas övergångsställen i stort sett helt.

– Man måste ut på själva vägbanan och på vintern blir det ju ännu mer problematiskt. Man kan ju tycka att det borde ha gjorts något åt det i samband med den nya asfalten, säger Mattias Westman.

Han är inte ensam om sina åsikter: Flera Skattkärrsbor upplever en oro för hur både barn och vuxna på ett tryggt sätt kan ta sig över till vad Mattias kallar ”den säkra sidan”, där en bred cykel- och gångväg breder ut sig.

– Jag tänker mest på barnen, det blir mycket lek när de går och då är uppmärksamheten inte lika stor, tänk vad som kan hända när de då måste gå på en väggren, säger Mattias vars son i stället cyklar en annan väg till skolan för att slippa cykelbanan som leder ut på Skattkärrsvägen.

”Inte i höst”

Mattias har kontaktat kommunen, men utan framgång.

– Jag har skickat en bild till dem där jag föreslår lämliga ställen att placera övergångsställen på. Men det vekar inte finnas med i årets planering.

Sara Hesse är trafikingenjör på Karlstads kommun:

– Alla passager där gående och cyklister passerar en väg vill vi såklart åtgärda, men de är flera och just nu har vi det rätt ansträngt tyvärr.

Kommunen har tillsatt en cykelsamordnare som ser över åtgärder som dessa.

– Tyvärr är det på flera ställen i kommunen och vissa är värre än andra. Såklart är detta inte alls bra. Det är inget vi kommer ta tag i höst, men vi ska planera inför nästa år nu i höst och då kommer det att ligga med som en punkt bland förslagen, säger Sara Hesse.