2016-08-24 17:22

2016-08-24 17:22

Klubbat Stadsbyggnadsnämnden

KARLSTAD

Klart för bygge av seniorbostäder. Nu är detaljplanen klubbad för bostadskonceptet Bovieran på östra Zakrisdal, intill äldreboendet.

De 48 seniorbostäderna är tänkta att byggas i en u-formad byggnad i tre våningar och i mitten ska det skapas en stor inglasad vinterträdgård som är Bovierans signum.

Två friliggande villatomter finns även med i förslaget och är tänkt att fungera som en länk till den övriga småhusbebyggelsen i området intill. Väganslutning till planområdet föreslås från den befintliga Storkullegatan.

Det finns ett stort intresse för bostäderna och Göteborgsbolaget Bovieran är ivriga att sätta spaden i jorden.

Två nya lägenhetshus på Våxnäs

Detaljplanen för två flerfamiljshus om 37 lägenheter i fem våningar på Hemvägen på Våxnäs är antagen.

De tar en del av den befintliga Parkleken i anspråk, som därför kommer att flyttas och förbättras.

Etapp två av Edsgatan

Bygglov för ytterligare 31 av de totalt 250 planerade bostäderna på Edsgatan är beviljat. De kommer rymmas i fem radhus med förråd. Radhusen har anpassats till terrängen genom att de trappas längs radhusens långsidor och ska gå i färgskalan vit, grå och svart.

Radhus byggs på industritomt

TI Saneringsteknik AB har fått bygglov för två radhus längs Stömnegatan på Råtorp. Fastigheten var tidigare bebyggd med industribyggnad som revs förra året.

Radhusen ska innehålla tio lika stora lägenheter i två plan med en boyta för varje lägenhet på 113 kvadratmeter. De kommer att ha svart takpapp och fasader i vit puts med orangea markeringar.

Tillfällig bostad i skola

Graninge fastigheter ekonomisk förening har fått tidsbegränsat bygglov för boende i entréplan till Graningeskolans hus C. Det gäller till och med den 21 september 2017.

Nytt byggnadsvårdspris instiftas

Lagom till 30-årsjubileet av byggnadspriset inför nu stadsbyggnadsnämnden ett nytt pris; byggnadsvårdspriset. Priset syftar till att belöna och uppmuntra särskilt värdefulla insatser inom byggnadsvården och byggnadskulturen. Det första byggnadsvårdspriset kommer att delas ut i november 2016. Från och med 2017 kommer priset att delas ut i juni varje år. Nomineringstiden startar 15 september.

De 48 seniorbostäderna är tänkta att byggas i en u-formad byggnad i tre våningar och i mitten ska det skapas en stor inglasad vinterträdgård som är Bovierans signum.

Två friliggande villatomter finns även med i förslaget och är tänkt att fungera som en länk till den övriga småhusbebyggelsen i området intill. Väganslutning till planområdet föreslås från den befintliga Storkullegatan.

Det finns ett stort intresse för bostäderna och Göteborgsbolaget Bovieran är ivriga att sätta spaden i jorden.

Två nya lägenhetshus på Våxnäs

Detaljplanen för två flerfamiljshus om 37 lägenheter i fem våningar på Hemvägen på Våxnäs är antagen.

De tar en del av den befintliga Parkleken i anspråk, som därför kommer att flyttas och förbättras.

Etapp två av Edsgatan

Bygglov för ytterligare 31 av de totalt 250 planerade bostäderna på Edsgatan är beviljat. De kommer rymmas i fem radhus med förråd. Radhusen har anpassats till terrängen genom att de trappas längs radhusens långsidor och ska gå i färgskalan vit, grå och svart.

Radhus byggs på industritomt

TI Saneringsteknik AB har fått bygglov för två radhus längs Stömnegatan på Råtorp. Fastigheten var tidigare bebyggd med industribyggnad som revs förra året.

Radhusen ska innehålla tio lika stora lägenheter i två plan med en boyta för varje lägenhet på 113 kvadratmeter. De kommer att ha svart takpapp och fasader i vit puts med orangea markeringar.

Tillfällig bostad i skola

Graninge fastigheter ekonomisk förening har fått tidsbegränsat bygglov för boende i entréplan till Graningeskolans hus C. Det gäller till och med den 21 september 2017.

Nytt byggnadsvårdspris instiftas

Lagom till 30-årsjubileet av byggnadspriset inför nu stadsbyggnadsnämnden ett nytt pris; byggnadsvårdspriset. Priset syftar till att belöna och uppmuntra särskilt värdefulla insatser inom byggnadsvården och byggnadskulturen. Det första byggnadsvårdspriset kommer att delas ut i november 2016. Från och med 2017 kommer priset att delas ut i juni varje år. Nomineringstiden startar 15 september.