2016-08-23 15:27

2016-08-23 15:27

Söker flygpengar av regionen

KARLSTAD

Karlstads kommun begär återigen hjälp av Region Värmland för finansieringen av Karlstads flygplats och en direktlinje till någon europeisk storflygplats.

Regionen får nu en formell förfrågan från Karlstad om en delfinansiering av flyget. Karlstads kommun påpekar att flyget är viktigt inte bara för Karlstad utan för hela Värmland och det värmländska näringslivet.

 

Regionen får nu en formell förfrågan från Karlstad om en delfinansiering av flyget. Karlstads kommun påpekar att flyget är viktigt inte bara för Karlstad utan för hela Värmland och det värmländska näringslivet.