2016-08-23 18:27

2016-08-23 18:27

Klubbat i kommunen

Kommunstyrelse Karlstad

Ny hastighetsplan

Teknik- och fastighetsnämndens förslag till ny fastighetsplan är antagen. Tanken är att man ska sänka hastigheterna i bostadsområden till 30 ”där det finns behov”. Men att högre tillåtna hastigheter inte förändras där de fungerar bra.

Bergman efter Wennerholm

Per-Anders Bergman har utsetts till tillförordnad teknik- och fastighetsdirektör efter Hans Wennerholm som avböjt ett förlängt förordnande. Wennerholm är sedan i våras tillförordnad vd för Karlstad Airport.

Höjda badavgifter

För att koma tillrätta med underskotet ska priserna för vuxna som vill besöka relaxavdelning på Sundstabadet höjas. Periodkorten kommer också att bli dyrare, men det blir inga höjda avgifter för barn och unga som besöker badet.

Ny hastighetsplan

Teknik- och fastighetsnämndens förslag till ny fastighetsplan är antagen. Tanken är att man ska sänka hastigheterna i bostadsområden till 30 ”där det finns behov”. Men att högre tillåtna hastigheter inte förändras där de fungerar bra.

Bergman efter Wennerholm

Per-Anders Bergman har utsetts till tillförordnad teknik- och fastighetsdirektör efter Hans Wennerholm som avböjt ett förlängt förordnande. Wennerholm är sedan i våras tillförordnad vd för Karlstad Airport.

Höjda badavgifter

För att koma tillrätta med underskotet ska priserna för vuxna som vill besöka relaxavdelning på Sundstabadet höjas. Periodkorten kommer också att bli dyrare, men det blir inga höjda avgifter för barn och unga som besöker badet.