2016-08-23 16:14

2016-08-23 16:24

Centralsjukhuset brister i säkerheten

KARLSTAD: Kamerasystemet ligger nere

Säkerhetssystemet på Centralsjukhuset gick sönder i början av semestrarna och det är oklart när felen kommer att åtgärdas.

Enligt uppgifter till NWT har det försämrade säkerhetsläget skapat otrygghet hos personalen. Dessutom skedde ett inbrott i växeln för en vecka sedan och personalen vill se en snar lösning på problemen

Carina Björk, säkerhetschef Landstinget Värmland, om bristerna i övervakningssystemet på sjukhuset som gjort så att landstinget får prioritera om i arbetet.

– Vi har arbetat med en säkerhetsanalys av hela länet, där Centralsjukhuset i Karlstad är den största aktören med mycket patienter, besökare och personal. Olyckligtvis gick en del av säkerhetssystemet sönder innan vi hann byta ut den och det har gjort så att vi fått prioritera om och snabba på processen, säger hon

Har det inneburit några problem för sjukhuset?

– Vi vet att systemet krånglar, där kamerorna är en del av det. Men det är inte så att sjukhuset står utan bevakning, då vi har andra trygghetsskapande medel. Vi har bland annat vakter som ronderar sjukhuset dygnet runt.

När kommer ni att åtgärda bristerna?

– Så snart som möjligt hoppas jag eftersom det inte fungerar som det ska, säger Carina Björk.

Enligt uppgifter till NWT har det försämrade säkerhetsläget skapat otrygghet hos personalen. Dessutom skedde ett inbrott i växeln för en vecka sedan och personalen vill se en snar lösning på problemen

Carina Björk, säkerhetschef Landstinget Värmland, om bristerna i övervakningssystemet på sjukhuset som gjort så att landstinget får prioritera om i arbetet.

– Vi har arbetat med en säkerhetsanalys av hela länet, där Centralsjukhuset i Karlstad är den största aktören med mycket patienter, besökare och personal. Olyckligtvis gick en del av säkerhetssystemet sönder innan vi hann byta ut den och det har gjort så att vi fått prioritera om och snabba på processen, säger hon

Har det inneburit några problem för sjukhuset?

– Vi vet att systemet krånglar, där kamerorna är en del av det. Men det är inte så att sjukhuset står utan bevakning, då vi har andra trygghetsskapande medel. Vi har bland annat vakter som ronderar sjukhuset dygnet runt.

När kommer ni att åtgärda bristerna?

– Så snart som möjligt hoppas jag eftersom det inte fungerar som det ska, säger Carina Björk.

  • Robert Nilsson