2016-08-07 12:34

2016-08-07 12:34

Karlstad racing jobbar i hård motvind

KARLSTAD: Kommunen allt njuggare med tillståndsgivning

Karlstad racings motorträff på gamla flygfältet lockade som vanligt många intresserade.
– Det är naturligtvis jätteroligt, säger föreningens ordförande Anders­ Englund, men sam­tidigt är det trist att detta är det enda motorevene­mang som kommun­en ger oss tillstånd till under hela året.

Karlstad racing, en förening för motorintresserade, bildades 2002 efter flera olyckor på allmänna vägar.

– Vi fick till stånd en uppgörelse med kommunen och polisen om att hålla till på gamla flygfältet. Det medförde att olyckorna på allmänna vägar upphörde.

Intresset för föreningen och dess verksamhet växte starkt under flera år.

– Det var på den tiden då vi fick tillstånd att arrangera motorträffar vid ett halvdussin tillfällen per år.

Friden stördes

Men det kom klagomål från delar av allmänheten: motorerna brummade för mycket och störde friden...

– Så kommunen började bli allt mer återhållsam med sina tillstånd, konstaterar Anders. Och nu är vi alltså nere i ett enda på ett helt år. Men till exempel Putte i parken och andra musik­­arrangemang låter väl också en hel del?

3 000 besökare

Intresset för motordagen är dock inte att ta miste på. Ifjol kom 3 000 besökare. I år ungefär lika många.

– Men det blir svårare och svårare att fånga upp de yngre generationerna eftersom verksamheten stryps.

Risker med det?

– Ja, naturligtvis. Oljudet flyttas till allmänna gator och vägar. Och då ökar självklart olycksriskerna också.

Karlstad racing, en förening för motorintresserade, bildades 2002 efter flera olyckor på allmänna vägar.

– Vi fick till stånd en uppgörelse med kommunen och polisen om att hålla till på gamla flygfältet. Det medförde att olyckorna på allmänna vägar upphörde.

Intresset för föreningen och dess verksamhet växte starkt under flera år.

– Det var på den tiden då vi fick tillstånd att arrangera motorträffar vid ett halvdussin tillfällen per år.

Friden stördes

Men det kom klagomål från delar av allmänheten: motorerna brummade för mycket och störde friden...

– Så kommunen började bli allt mer återhållsam med sina tillstånd, konstaterar Anders. Och nu är vi alltså nere i ett enda på ett helt år. Men till exempel Putte i parken och andra musik­­arrangemang låter väl också en hel del?

3 000 besökare

Intresset för motordagen är dock inte att ta miste på. Ifjol kom 3 000 besökare. I år ungefär lika många.

– Men det blir svårare och svårare att fånga upp de yngre generationerna eftersom verksamheten stryps.

Risker med det?

– Ja, naturligtvis. Oljudet flyttas till allmänna gator och vägar. Och då ökar självklart olycksriskerna också.