2016-08-06 06:00

2016-08-06 06:00

Oklar framtid för hundrastgårdar

KARLSTAD: "Vi har valt att ansöka om pengar för att investera i skolor och annan verksamhet"

Brist. Hundrastgårdar är av att döma på NWT:s insändarsida ett ämne som berör. Trots att Karlstads kommun kan räkna upp flertalet fördelar med hundrastgårdar så innehåller tätorten enbart en på 6 000 hundar.

”Gemensamma hundrastplatser är mötesplatser som förenar människor av olika slag. Att tillhandahålla hundrastplatser tangerar såväl äldreperspektiv som ungdomsperspektiv, folkhälsa integration och trygghet”.

Så skriver Karlstads kommun i den plan för hundrastplatser i Karlstad som teknik- och fastighetsnämnden antog i april i år. I dagsläget erbjuder kommunen en hundrastplats i höjd med Sandbäcken bakom Brigadmuséet, där en nyproduktion av nya bostäder väntar runt hörnet.

Kommer hundrastplatsen på Sandbäcken att vara kvar?

– I det samarbetsavtal som skrevs så är tanken att hitta en ersättningsplats för gården, vart det blir får vi se längre fram när planerna kommit längre, säger Henrik Lander (C), ordförande teknik- och fastighetsnämnden.

Reducera kostnader

Syftet med planen är att underlätta för planering av framtida, kommunalt hållna, hundrastplatser. Planen redovisar förslag till lägen och kostnader för ett begränsat antal hundrastplatser i de mest angelägna områdena i Karlstads tätort.

I utformandet av planen har teknik- och fastighetsnämnden tagit hjälp av den ideella sammanslutningen Hundliv i Karlstad.

– Kommunen lyssnar verkligen och har aldrig ställt sig emot våra förslag. Det är ekonomin som ställer till det, säger Mogge Färdigh, medlem Hundliv i Karlstad.

Mogge Färdigh tror att den heta diskussionen om hundrastgårdar i Karlstads tätort kan lösas om man fokuserar på att utnyttja ytor som inte längre används, för att reducera kostnaderna.

– I nästan varje stadsdel i Karlstad finns det gamla tennisbanor och liknande som växer igen, och där finns det ju redan staket. Hundrastgården I Sandbäcken har grindarna ut mot E18 och med kvicka hundar kan det gå fort. Vi har önskemål om en sluss, det är nästan viktigare än nya gårdar.

Investeringsbehov

I planen föreslås åtta områden för hundrastplatser: Fredricelundsparken, Orrholmen, grönområdet intill Haga- garageförening, Gubbholmen, Leret, Nobelparken, grusplanen norr om Kronkolonin och parkområdet öster om Kronoparksbadet .

Teknik och fastighetsförvaltningen föreslår att fyra prioriterade plus två lägre prioriterade nya tänkbara rastplatser anläggs på sikt. Den årliga kostnaden för skötsel och tillsyn uppskattas då totalt till 300 000 kronor.

– Kommunen har just nu stora investeringsbehov och vi har valt att ansöka om pengar för att investera i skolor och annan verksamhet. Vi tycker ändå att hundrastgårdar är en högst angelägen fråga och tanken är att planen ska vara möjlig någon gång i framtiden. Den är också till för att underlätta processen för privata ansökningar, säger Henrik Lander.

”Gemensamma hundrastplatser är mötesplatser som förenar människor av olika slag. Att tillhandahålla hundrastplatser tangerar såväl äldreperspektiv som ungdomsperspektiv, folkhälsa integration och trygghet”.

Så skriver Karlstads kommun i den plan för hundrastplatser i Karlstad som teknik- och fastighetsnämnden antog i april i år. I dagsläget erbjuder kommunen en hundrastplats i höjd med Sandbäcken bakom Brigadmuséet, där en nyproduktion av nya bostäder väntar runt hörnet.

Kommer hundrastplatsen på Sandbäcken att vara kvar?

– I det samarbetsavtal som skrevs så är tanken att hitta en ersättningsplats för gården, vart det blir får vi se längre fram när planerna kommit längre, säger Henrik Lander (C), ordförande teknik- och fastighetsnämnden.

Reducera kostnader

Syftet med planen är att underlätta för planering av framtida, kommunalt hållna, hundrastplatser. Planen redovisar förslag till lägen och kostnader för ett begränsat antal hundrastplatser i de mest angelägna områdena i Karlstads tätort.

I utformandet av planen har teknik- och fastighetsnämnden tagit hjälp av den ideella sammanslutningen Hundliv i Karlstad.

– Kommunen lyssnar verkligen och har aldrig ställt sig emot våra förslag. Det är ekonomin som ställer till det, säger Mogge Färdigh, medlem Hundliv i Karlstad.

Mogge Färdigh tror att den heta diskussionen om hundrastgårdar i Karlstads tätort kan lösas om man fokuserar på att utnyttja ytor som inte längre används, för att reducera kostnaderna.

– I nästan varje stadsdel i Karlstad finns det gamla tennisbanor och liknande som växer igen, och där finns det ju redan staket. Hundrastgården I Sandbäcken har grindarna ut mot E18 och med kvicka hundar kan det gå fort. Vi har önskemål om en sluss, det är nästan viktigare än nya gårdar.

Investeringsbehov

I planen föreslås åtta områden för hundrastplatser: Fredricelundsparken, Orrholmen, grönområdet intill Haga- garageförening, Gubbholmen, Leret, Nobelparken, grusplanen norr om Kronkolonin och parkområdet öster om Kronoparksbadet .

Teknik och fastighetsförvaltningen föreslår att fyra prioriterade plus två lägre prioriterade nya tänkbara rastplatser anläggs på sikt. Den årliga kostnaden för skötsel och tillsyn uppskattas då totalt till 300 000 kronor.

– Kommunen har just nu stora investeringsbehov och vi har valt att ansöka om pengar för att investera i skolor och annan verksamhet. Vi tycker ändå att hundrastgårdar är en högst angelägen fråga och tanken är att planen ska vara möjlig någon gång i framtiden. Den är också till för att underlätta processen för privata ansökningar, säger Henrik Lander.