2016-08-05 15:28

2016-08-05 21:40

Stor utmaning att rekrytera lärare

KARLSTAD: Sista året som rektor för Karlstads universitet

Snart är skolstarten här och för Åsa Bergenheim betyder det sista året på posten som rektor för Karlstads universitet.

Hon har ansvar för 16 000 elever och 1 200 anställda. Ett jobb som kräver stora öron och en tuff attityd enligt Åsa Bergenheim.

Vad är utmaningen för i år?

– Vår absolut största utmaning är rekrytering av personal. Universitetet växer och det gör att behovet av kompetenta lärare och forskare ökar kraftigt. Lärarutbildningen är i störst behov och där lägger vi ner mycket kraft för att möta kraven. Sen är det personer på tidsbegränsade chefsuppdrag som behövs, men det blir en annan typ av rekrytering då vi jobbar mer internt. Det blir något att bita i, men det är en bra grej. Det visar bara att det går bra för Karlstads universitet.

Hur ser utvecklingen ut, vad blir nästa steg?

– Vi har precis lämnat in om att få examensrätt till att examinera jurister. Det är viktigt för oss att få då det är en välsökt och stabil utbildning, som vi känner oss redo för. Sen är det mitt sista år som rektor och det blir en process att hitta någon som kan ta över.

Hur fungerar samarbetet med Karlstads näringsliv?

– Vi har ett bra samarbete med näringslivet som vicerektor Bo Evardsson har ansvar för. Vi vill fortsätta att utvecklas så det blir en vinn-vinn-situationen för alla parter. Sen är det en merit att ha ett bra samarbete och det vill vi fortsätta med.

Vad betyder universitetet för Värmland?

– Det betyder naturligtvis mycket att det finns ett universitet. Det ger en möjlighet att stanna kvar och söka utbildningar och även att få nya studenter från andra regioner till Karlstad.

Hur ser din önskelista ut för året?

– Först och främst att vi får ännu fler riktigt kompetenta lärare och forskare till universitetet. Sen att vi får examinera juriststudenter, som är planen. Ett ännu bättre samarbete mellan kommunerna ute i regionen för att höja utbildningsnivån. Vi har problem med lärarrekrytering och då kan man tänka sig hur det är ute i länet. Att studenterna trivs och att både studenter och lärare tar del av kultursatsningen.

Vad är nytt för i år?

– Vi har fått examensrätt på den nya Musikutbildningen på kandidatnivå. Antagningsproven har varit och det blir spännande att se den i gång.

Hur ser du på intresset kring universitetet?

– Det är lite blandat, ibland är jag förvånad över medias hantering av saker som händer på universitet. Att vissa saker som vi är jättestolta över inte lyfts fram till exempel. Men på det stora hela är intresset stort och det märks att det går i rätt riktning.

Finns det något missnöje som du märker av?

– Det är 1 200 anställda, så det är klart det finns missnöje. Överlag är stämningen väldigt bra, men det är många tunga uppdrag som vi har och det medför en belastning som kan kännas jobbig. Men vi jobbar alltid med att lösa problem som finns här och där.

Hur skulle du förklara din roll som rektor?

– Jag är myndighetschef och har ansvar för hela universitetet. Ser till att vi fullföljer de uppdrag som vi fått från regeringen. Mitt viktigaste uppdrag är att arbeta strategiskt - internt/externt, regionalt, nationellt och internationellt - för att universitetet ska utvecklas positivt i alla avseenden. Sen är det även min roll att vara ett ansikte utåt, samt att göra vad jag kan för att medarbetare och studenter ska trivas.

Förväntningar inför terminsstart?

– Det är nästan samma som önskelistan. Men att det ska fortsätta att gå bra och att vi ska ligga i framkant och vara på gång helt enkelt.

Vad ska du göra när du slutar?

– Jag kommer att återgå till Umeå universitet och fortsätta som idéhistoriker tills jag går i pension 2019.

Hon har ansvar för 16 000 elever och 1 200 anställda. Ett jobb som kräver stora öron och en tuff attityd enligt Åsa Bergenheim.

Vad är utmaningen för i år?

– Vår absolut största utmaning är rekrytering av personal. Universitetet växer och det gör att behovet av kompetenta lärare och forskare ökar kraftigt. Lärarutbildningen är i störst behov och där lägger vi ner mycket kraft för att möta kraven. Sen är det personer på tidsbegränsade chefsuppdrag som behövs, men det blir en annan typ av rekrytering då vi jobbar mer internt. Det blir något att bita i, men det är en bra grej. Det visar bara att det går bra för Karlstads universitet.

Hur ser utvecklingen ut, vad blir nästa steg?

– Vi har precis lämnat in om att få examensrätt till att examinera jurister. Det är viktigt för oss att få då det är en välsökt och stabil utbildning, som vi känner oss redo för. Sen är det mitt sista år som rektor och det blir en process att hitta någon som kan ta över.

Hur fungerar samarbetet med Karlstads näringsliv?

– Vi har ett bra samarbete med näringslivet som vicerektor Bo Evardsson har ansvar för. Vi vill fortsätta att utvecklas så det blir en vinn-vinn-situationen för alla parter. Sen är det en merit att ha ett bra samarbete och det vill vi fortsätta med.

Vad betyder universitetet för Värmland?

– Det betyder naturligtvis mycket att det finns ett universitet. Det ger en möjlighet att stanna kvar och söka utbildningar och även att få nya studenter från andra regioner till Karlstad.

Hur ser din önskelista ut för året?

– Först och främst att vi får ännu fler riktigt kompetenta lärare och forskare till universitetet. Sen att vi får examinera juriststudenter, som är planen. Ett ännu bättre samarbete mellan kommunerna ute i regionen för att höja utbildningsnivån. Vi har problem med lärarrekrytering och då kan man tänka sig hur det är ute i länet. Att studenterna trivs och att både studenter och lärare tar del av kultursatsningen.

Vad är nytt för i år?

– Vi har fått examensrätt på den nya Musikutbildningen på kandidatnivå. Antagningsproven har varit och det blir spännande att se den i gång.

Hur ser du på intresset kring universitetet?

– Det är lite blandat, ibland är jag förvånad över medias hantering av saker som händer på universitet. Att vissa saker som vi är jättestolta över inte lyfts fram till exempel. Men på det stora hela är intresset stort och det märks att det går i rätt riktning.

Finns det något missnöje som du märker av?

– Det är 1 200 anställda, så det är klart det finns missnöje. Överlag är stämningen väldigt bra, men det är många tunga uppdrag som vi har och det medför en belastning som kan kännas jobbig. Men vi jobbar alltid med att lösa problem som finns här och där.

Hur skulle du förklara din roll som rektor?

– Jag är myndighetschef och har ansvar för hela universitetet. Ser till att vi fullföljer de uppdrag som vi fått från regeringen. Mitt viktigaste uppdrag är att arbeta strategiskt - internt/externt, regionalt, nationellt och internationellt - för att universitetet ska utvecklas positivt i alla avseenden. Sen är det även min roll att vara ett ansikte utåt, samt att göra vad jag kan för att medarbetare och studenter ska trivas.

Förväntningar inför terminsstart?

– Det är nästan samma som önskelistan. Men att det ska fortsätta att gå bra och att vi ska ligga i framkant och vara på gång helt enkelt.

Vad ska du göra när du slutar?

– Jag kommer att återgå till Umeå universitet och fortsätta som idéhistoriker tills jag går i pension 2019.

  • Robert Nilsson