2016-08-05 16:28

2016-08-05 16:29

Ja till tre nya höghus

KARLSTAD: Domstolsbeslut

Mark- och miljödomstolen avslår i en dom överklagandet från fyra grannar av detaljplanen för Fören 1 på Orrholmen i Karlstad. Där planerar Karlstadhus för trehus med cirka 100 lägenheter.

Grannarna har varit kritiska till höjden på de bostadshusen som är tänkta att bli 17, tio och sex våningar höga och velat att de ska bli lägre.

Man anser också att höjden får en negativ inverkan på stadsbilden och kulturmiljön och även kommer skugga närliggande fastigheter.

Men Mark- och miljödomstolen håller inte med och går på länsstyrelsens linje dit detaljplanen först var överklagad. Domstolen konstaterar att det enligt planen är godkänt att bygga upp till 17 våningar på området.

Kommunen har också enligt domstolen stöd för förtätning och byggande av höghus i översiktsplanen och man anser totalt sett att kommunen agerat inom sitt handlingsutrymme när man har antagit planen.

– Det känns bra att domstolen har tagit det beslutet. Samtidigt har jag respekt och förståelse för grannarnas åsikter.

– Detta är ett jättestort projekt med maximalt 110 lägenheter med en fantastisk utsikt med vatten på tre sidor. Intresset för att bo här är mycket stort. Byggtiden blir 1,5–2 år, men vi har ännu inte bestämt när det blir byggstart, säger Karlstadhus vd Janne Gustafsson.

Grannarna har varit kritiska till höjden på de bostadshusen som är tänkta att bli 17, tio och sex våningar höga och velat att de ska bli lägre.

Man anser också att höjden får en negativ inverkan på stadsbilden och kulturmiljön och även kommer skugga närliggande fastigheter.

Men Mark- och miljödomstolen håller inte med och går på länsstyrelsens linje dit detaljplanen först var överklagad. Domstolen konstaterar att det enligt planen är godkänt att bygga upp till 17 våningar på området.

Kommunen har också enligt domstolen stöd för förtätning och byggande av höghus i översiktsplanen och man anser totalt sett att kommunen agerat inom sitt handlingsutrymme när man har antagit planen.

– Det känns bra att domstolen har tagit det beslutet. Samtidigt har jag respekt och förståelse för grannarnas åsikter.

– Detta är ett jättestort projekt med maximalt 110 lägenheter med en fantastisk utsikt med vatten på tre sidor. Intresset för att bo här är mycket stort. Byggtiden blir 1,5–2 år, men vi har ännu inte bestämt när det blir byggstart, säger Karlstadhus vd Janne Gustafsson.