2016-08-05 15:00

2016-08-05 15:29

Haga – den nygamla stadsdelen

UR NWT:S ARKIV

Trots att mycket i Haga har bevarats från tidigare decennier har det ändå skett flera stora förändringar. Vi har återigen grävt i bildarkivet för att se hur Karlstad ändrat skepnad.

Stadsdelen Haga fick sitt namn efter de kåltäppor och beteshagar som fanns där i Karlstads begynnelse under 1500-talet. Från början fick platsen agera genomfart för de som skulle mot Stockholm, men efter den stora stadsbranden år 1865 började man istället bygga fram en trivsam miljö där man även senare skulle kunna komma att bo.

På 80-talet, när bostäder, affärer och kontor fått ta plats, öppnades fler ögon för Haga, där det än i dag finns aktiva verksamheter. Man har valt att både ta tillvara på flera äldre byggnadsstilar samtidigt som man låtit modernare designer växa fram.

Stadsdelen Haga fick sitt namn efter de kåltäppor och beteshagar som fanns där i Karlstads begynnelse under 1500-talet. Från början fick platsen agera genomfart för de som skulle mot Stockholm, men efter den stora stadsbranden år 1865 började man istället bygga fram en trivsam miljö där man även senare skulle kunna komma att bo.

På 80-talet, när bostäder, affärer och kontor fått ta plats, öppnades fler ögon för Haga, där det än i dag finns aktiva verksamheter. Man har valt att både ta tillvara på flera äldre byggnadsstilar samtidigt som man låtit modernare designer växa fram.

  • Ida Myrin