2016-08-01 19:42

2016-08-02 08:42

Ingen Persmäss i år

KARLSTAD: Populär marknad ställs in

Persmäss har länge varit ett populärt evenemang bland Karlstadsborna. Men på grund av nya regler från Skatteverket ställs evenemanget in för andra året i rad.

Evenemanget ställdes in för första gången redan i fiol, på grund av nya regler från skatteverket gällande torgförsäljning. De nya bestämmelserna har gjort att allt färre butiker kan delta i evenemanget, vilket har lett till att Centrum Karlstad tog beslutet att ställa in det helt och hållet. Persmäss har varit ett populärt evenemang under flera år både hos försäljare och besökare.

– Vi kollar på möjligheten för att återuppta evenemanget för kommande år, men det är svårt att säga i dagsläget om det kommer gå eller inte, säger Elin Olsson, marknadsassistent på Centrum Karlstad. Vi har försökt få dispens från Skatteverket, men än har vi inte lyckats, fortsätter Elin.

Evenemanget ställdes in för första gången redan i fiol, på grund av nya regler från skatteverket gällande torgförsäljning. De nya bestämmelserna har gjort att allt färre butiker kan delta i evenemanget, vilket har lett till att Centrum Karlstad tog beslutet att ställa in det helt och hållet. Persmäss har varit ett populärt evenemang under flera år både hos försäljare och besökare.

– Vi kollar på möjligheten för att återuppta evenemanget för kommande år, men det är svårt att säga i dagsläget om det kommer gå eller inte, säger Elin Olsson, marknadsassistent på Centrum Karlstad. Vi har försökt få dispens från Skatteverket, men än har vi inte lyckats, fortsätter Elin.

  • Johanna Lindholm