2016-07-27 10:09

2016-07-27 10:59

Karlstads kommun stäms på 19,5 miljoner

KARLSTAD: First camp vill ha ersättning för översvämningsskadorna på Skutberget

Karlstads kommun stäms av First camp på 19,5 miljoner kronor för de skador som förstörde ett stort antal stugor och en receptionsbyggnad vid campingen på Skutberget 2014.
Det var i samband med ett omfattande skyfall som området översvämmades.

Ända sedan händelsen har de två parterna tvistat om vem som har ansvaret för de stora skadorna. Nu har First camp via bostadsrättsföreningen Vermelandia stugor stämt Karlstads kommun vid Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

I stämningsansökan kräver man att kommunen samt ett dikningsföretag som kommunen är delägare i betalar 19,5 miljoner kronor i ersättning till dem för de skador på ett 25-tal stugor, en receptionsbyggnad, garage, aktivitetshuset och Tv-rummet som inträffade i augusti 2014.

Ökad vattenströmning

First camp anser att en av orsakerna till att översvämningen blev så stor var att kommunen bytt ut en trumma under Bostadsvägen. Det anser man gjorde att vattenströmningen till diket söder om vägen in på campingområdet ökade kraftigt utan att det fanns tillräcklig avrinning.

I stämningen hävdar First camp även att dikningsföretaget inte drivit och underhållit dikningsanläggningen. Detta har enligt dem lett till att trummorna har blivit igensatta. Man anser att översvämningen hade kunnat undvikas om effektivare rensningsåtgärder hade utförts.

I stämningen anses dessutom att pumpstationen i området hade för liten kapacitet för att hålla undan vattenmassorna.

Så här kommenterar kommunens kultur- och fritidschef Mats Ahrén stämningen:

– Vi bestrider den och anser inte att vi har någon skuld i översvämningen. Nu får ärendet ha sin gång, säger han.

Ända sedan händelsen har de två parterna tvistat om vem som har ansvaret för de stora skadorna. Nu har First camp via bostadsrättsföreningen Vermelandia stugor stämt Karlstads kommun vid Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

I stämningsansökan kräver man att kommunen samt ett dikningsföretag som kommunen är delägare i betalar 19,5 miljoner kronor i ersättning till dem för de skador på ett 25-tal stugor, en receptionsbyggnad, garage, aktivitetshuset och Tv-rummet som inträffade i augusti 2014.

Ökad vattenströmning

First camp anser att en av orsakerna till att översvämningen blev så stor var att kommunen bytt ut en trumma under Bostadsvägen. Det anser man gjorde att vattenströmningen till diket söder om vägen in på campingområdet ökade kraftigt utan att det fanns tillräcklig avrinning.

I stämningen hävdar First camp även att dikningsföretaget inte drivit och underhållit dikningsanläggningen. Detta har enligt dem lett till att trummorna har blivit igensatta. Man anser att översvämningen hade kunnat undvikas om effektivare rensningsåtgärder hade utförts.

I stämningen anses dessutom att pumpstationen i området hade för liten kapacitet för att hålla undan vattenmassorna.

Så här kommenterar kommunens kultur- och fritidschef Mats Ahrén stämningen:

– Vi bestrider den och anser inte att vi har någon skuld i översvämningen. Nu får ärendet ha sin gång, säger han.