2016-07-20 18:49

2016-07-20 18:49

"Det bästa som hänt på länge"

KARLSTAD: Britt Carlsson, avdelningschef på miljöförvaltningen

Hamngatan i Karlstad har sämst luft i stan. Nu sitter en modern luftmätarkur uppsatt som tydligt signalerar rött eller grönt ljus för luftkvaliteten.

Luftkvaliteten i Karlstads gaturum mäts ständigt. Men tidigare har karlstads kommun använt sig enbart av tillfälliga passiva mätningar där en sammanställning görs efter ett halvårs mätningar.

Nu har de fått permanent förstärkning av en ny luftmätarkur utanför tågstationen på Hamngatan. Den mäter mängden kväveoxid och partiklar från trafiken med hjälp av en ljusstråle.

– Den är jättevacker! Ljusblå står den där och jag är jätteglad för den. Det är det bästa som hänt på väldigt länge. Det är en modern mätare som är mer tillförlitlig och man ser resultatet direkt. Klart det är fränt, säger Britt Carlsson, avdelningschef på miljöförvaltningen.

Direktrapport

Ovanpå kuren, som monterades under onsdagen, kommer ett rött eller grönt ljus att visas beroende på luftkvaliteten för tillfället. Dessutom kan man gå in på karlstad.se och se resultatet av mätningarna som direktrapporteras dit.

– Det blir en direktsignal till bilister vilken konsekvens utsläppen ger. Förhoppningen är givetvis att fler ska tänka till och välja cykel, kollektivtrafik eller att gå i stället, fortsätter hon.

Generellt är luftkvaliteten bra i Karlstad, men trafiken är den största boven när det gäller luftföroreningar. Något man vill minska på.

– Den kommer att sitta uppe vid Hamngatan i 3-4 år, till dess den byggs om. Då flyttas den till något annat centralt gaturum, säger Britt Carlsson.

Luftkvaliteten i Karlstads gaturum mäts ständigt. Men tidigare har karlstads kommun använt sig enbart av tillfälliga passiva mätningar där en sammanställning görs efter ett halvårs mätningar.

Nu har de fått permanent förstärkning av en ny luftmätarkur utanför tågstationen på Hamngatan. Den mäter mängden kväveoxid och partiklar från trafiken med hjälp av en ljusstråle.

– Den är jättevacker! Ljusblå står den där och jag är jätteglad för den. Det är det bästa som hänt på väldigt länge. Det är en modern mätare som är mer tillförlitlig och man ser resultatet direkt. Klart det är fränt, säger Britt Carlsson, avdelningschef på miljöförvaltningen.

Direktrapport

Ovanpå kuren, som monterades under onsdagen, kommer ett rött eller grönt ljus att visas beroende på luftkvaliteten för tillfället. Dessutom kan man gå in på karlstad.se och se resultatet av mätningarna som direktrapporteras dit.

– Det blir en direktsignal till bilister vilken konsekvens utsläppen ger. Förhoppningen är givetvis att fler ska tänka till och välja cykel, kollektivtrafik eller att gå i stället, fortsätter hon.

Generellt är luftkvaliteten bra i Karlstad, men trafiken är den största boven när det gäller luftföroreningar. Något man vill minska på.

– Den kommer att sitta uppe vid Hamngatan i 3-4 år, till dess den byggs om. Då flyttas den till något annat centralt gaturum, säger Britt Carlsson.