2016-07-19 10:35

2016-07-19 10:35

Säljer planerat bostadsområde

KARLSTAD

I våras skrev NWT om planerna på ett nytt bostadsområde med cirka 30 tomter öster om Molkomsgatan på Södra Kroppkärr.

Nu har ägaren lagt ut det till försäljning.

– Han har fått ett positivt planbesked av kommunen och vill nu att någon ska köpa och utveckla området. Det gäller att få tag i rätt aktör och redan efter bara några dagar har intressenter hört av sig, säger Tomas Karlsson, fastighetsmäklare på Areal.

Markområdet som är 3,2 hektar stort är i dag skog och öppna ytor och här fanns tidigare en handelsträdgård. Det ligger med i den fördjupade översiktsplanen för Välsviken som är ute på samråd till september 2016.

Nu har ägaren lagt ut det till försäljning.

– Han har fått ett positivt planbesked av kommunen och vill nu att någon ska köpa och utveckla området. Det gäller att få tag i rätt aktör och redan efter bara några dagar har intressenter hört av sig, säger Tomas Karlsson, fastighetsmäklare på Areal.

Markområdet som är 3,2 hektar stort är i dag skog och öppna ytor och här fanns tidigare en handelsträdgård. Det ligger med i den fördjupade översiktsplanen för Välsviken som är ute på samråd till september 2016.