2016-07-09 06:00

2016-07-09 06:00

"Vi bedriver vård dygnet runt"

LANDSTINGET: Stort ansvar för nyutbildade

Förväntningarna krockar med verkligheten.
Det tror hälso- och sjukvårdschef Tobias Kjellberg är en anledning till att nyutbildade sjuksköterskor lämnar landstinget.

Landstinget i Värmland är ständigt på jakt efter sjuksköterskor. NWT berättade nyligen att vårdplatser inom psykiatrin på Centralsjukhuset måste stängas i höst på grund av personalbrist.

Stort ansvar

Både universitetet och facket säger att många nyutbildade sjuksköterskor slutar inom landstinget efter att bara ha jobbet något år.

Knäcker ni de nya sjuksköterskorna?

– Det tycker jag inte att vi gör, säger Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdschef.

– Däremot tror jag att vi behöver jobba mer tillsammans med universitetet kring förväntningarna på yrket kontra verkligheten.

Hur krockar förväntningar och verklighet menar du?

– Dels handlar det om att vi bedriver vård 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet. Jag tror att vi behöver vara tydliga med att har man valt det här yrket så är det ett jobb som innebär obekväma arbetstider.

– En annan del av problematiken tror jag handlar om att man får ett stort ansvar som man inte känner sig riggad för. Det hoppas vi komma till rätta med genom det nystartade introduktionsprogrammet.

”Arbetsväxling”

Många som lämnar landstinget börjar jobba inom kommunen. Där är det ofta mindre stressigt och bättre betalt.

– Det är en del av vården där man inte lika frekvent ställs inför svåra beslut som kan stressa upp en. Landstinget hanterar ju akutsjukvården och där uppstår oftare skarpare lägen.

Är karriärmöjligheterna för dåliga?

– Jag tycker att vi har varit duktiga i Värmland med att införa arbetsväxling: sköterskor utför traditionella läkaruppgifter, specifika uppgifter, som man kan bli mycket duktig på.

– Tidigare har man antingen gått en specialistutbildning eller blivit chef, det har varit svårt att hitta andra karriärvägar. Men jag tror att arbetsväxling kommer att ge möjligheter till mer nischade uppgifter som gör jobbet mer stimulerande.

Hur viktig är lönen?

– Ingångslönen är mindre viktig, långsiktig löneutveckling är mycket viktigare.

– Jag tror att det är destruktivt att du blir anställd på en vårdavdelning och får samma lön som någon som jobbat där i 20 år. Man skulle behöva se att om man stannar och gör ett bra jobb så får man en vettig löneutveckling.

Landstinget i Värmland är ständigt på jakt efter sjuksköterskor. NWT berättade nyligen att vårdplatser inom psykiatrin på Centralsjukhuset måste stängas i höst på grund av personalbrist.

Stort ansvar

Både universitetet och facket säger att många nyutbildade sjuksköterskor slutar inom landstinget efter att bara ha jobbet något år.

Knäcker ni de nya sjuksköterskorna?

– Det tycker jag inte att vi gör, säger Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvårdschef.

– Däremot tror jag att vi behöver jobba mer tillsammans med universitetet kring förväntningarna på yrket kontra verkligheten.

Hur krockar förväntningar och verklighet menar du?

– Dels handlar det om att vi bedriver vård 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet. Jag tror att vi behöver vara tydliga med att har man valt det här yrket så är det ett jobb som innebär obekväma arbetstider.

– En annan del av problematiken tror jag handlar om att man får ett stort ansvar som man inte känner sig riggad för. Det hoppas vi komma till rätta med genom det nystartade introduktionsprogrammet.

”Arbetsväxling”

Många som lämnar landstinget börjar jobba inom kommunen. Där är det ofta mindre stressigt och bättre betalt.

– Det är en del av vården där man inte lika frekvent ställs inför svåra beslut som kan stressa upp en. Landstinget hanterar ju akutsjukvården och där uppstår oftare skarpare lägen.

Är karriärmöjligheterna för dåliga?

– Jag tycker att vi har varit duktiga i Värmland med att införa arbetsväxling: sköterskor utför traditionella läkaruppgifter, specifika uppgifter, som man kan bli mycket duktig på.

– Tidigare har man antingen gått en specialistutbildning eller blivit chef, det har varit svårt att hitta andra karriärvägar. Men jag tror att arbetsväxling kommer att ge möjligheter till mer nischade uppgifter som gör jobbet mer stimulerande.

Hur viktig är lönen?

– Ingångslönen är mindre viktig, långsiktig löneutveckling är mycket viktigare.

– Jag tror att det är destruktivt att du blir anställd på en vårdavdelning och får samma lön som någon som jobbat där i 20 år. Man skulle behöva se att om man stannar och gör ett bra jobb så får man en vettig löneutveckling.