2016-07-09 06:00

2016-07-09 06:00

Nyutbildade sjuksköterskor lämnar landstinget

LANDSTINGET: "Efter ett år söker sig många bort"

Varje år tar cirka 170 sjuksköterskor examen vid Karlstads universitet. Trots det är sjuksköterskebristen ständigt akut inom landstinget i Värmland. Hur är det möjligt?

Birgitta Bisholt är programansvarig för sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet.

– Omkring 80-85 sjuksköterskor tar examen varje termin, säger hon.

De flesta, drygt 70 procent, kommer från Värmland.

”För tufft”

Efter utbildningen flyttar en del av sjuksköterskorna från andra delar av landet hem igen, ett fåtal som bor nära gränsen börjar jobba i Norge. Några går till bemanningsföretag och en del börjar arbeta i kommunerna.

– Men de flesta börjar jobba inom landstinget i Värmland, säger Birgitta Bisholt.

Hur går det ihop med den ständiga bristen på sjuksköterskor?

– Jag tror att det handlar om att man inte stannar kvar. Det är för tufft helt enkelt. Första året är många kvar, sedan börjar rörligheten. Man hoppas att det ska bli bättre någon annanstans och att man ska få upp lönen.

Mårten Ohlsson på Vårdförbundet känner igen beskrivningen.

– Jag har mött unga, nyutexaminerade sjuksköterskor som redan efter ett år säger att de inte orkar mer. Arbetstimmarna är många och rasterna få. Eller så är det för lite dygnsvila i schemat.

Dålig inskolning

Enligt Birgitta Bisholt är dålig inskolning en orsak till flykten från landstinget.

– Arbetsgivaren har ett stort ansvar. Får sjuksköterskorna det stöd de behöver under sin första tid i yrket så tror jag att fler stannar kvar. De behöver också veta att det satsas på dem i framtiden.

Mårten Ohlsson:

– Sjuksköterskorna måste erbjudas karriärvägar och möjlighet till specialistutbildning. Jag tror också att man måste införa kvotering av nattarbetstiden: om man jobbar natt ska inte arbetstiden vara lika lång.

Han tror också att fasta jobb skulle få fler sjuksköterskor att stanna.

– Visstidsanställningar gör att fler flyttar på sig. Arbetsgivare som tar tag i den biten tror jag är de som kommer ha kvar sina anställda längst och de som kan anställa flest.

I höst startar landstinget, i samarbete med Karlstads universitet, ett ettårigt introduktionsprogram för att ge alla nyutbildade sjuksköterskor en bättre inskolning.

– Det hoppas jag mycket på, säger Birgitta Bisholt.

Birgitta Bisholt är programansvarig för sjuksköterskeprogrammet vid Karlstads universitet.

– Omkring 80-85 sjuksköterskor tar examen varje termin, säger hon.

De flesta, drygt 70 procent, kommer från Värmland.

”För tufft”

Efter utbildningen flyttar en del av sjuksköterskorna från andra delar av landet hem igen, ett fåtal som bor nära gränsen börjar jobba i Norge. Några går till bemanningsföretag och en del börjar arbeta i kommunerna.

– Men de flesta börjar jobba inom landstinget i Värmland, säger Birgitta Bisholt.

Hur går det ihop med den ständiga bristen på sjuksköterskor?

– Jag tror att det handlar om att man inte stannar kvar. Det är för tufft helt enkelt. Första året är många kvar, sedan börjar rörligheten. Man hoppas att det ska bli bättre någon annanstans och att man ska få upp lönen.

Mårten Ohlsson på Vårdförbundet känner igen beskrivningen.

– Jag har mött unga, nyutexaminerade sjuksköterskor som redan efter ett år säger att de inte orkar mer. Arbetstimmarna är många och rasterna få. Eller så är det för lite dygnsvila i schemat.

Dålig inskolning

Enligt Birgitta Bisholt är dålig inskolning en orsak till flykten från landstinget.

– Arbetsgivaren har ett stort ansvar. Får sjuksköterskorna det stöd de behöver under sin första tid i yrket så tror jag att fler stannar kvar. De behöver också veta att det satsas på dem i framtiden.

Mårten Ohlsson:

– Sjuksköterskorna måste erbjudas karriärvägar och möjlighet till specialistutbildning. Jag tror också att man måste införa kvotering av nattarbetstiden: om man jobbar natt ska inte arbetstiden vara lika lång.

Han tror också att fasta jobb skulle få fler sjuksköterskor att stanna.

– Visstidsanställningar gör att fler flyttar på sig. Arbetsgivare som tar tag i den biten tror jag är de som kommer ha kvar sina anställda längst och de som kan anställa flest.

I höst startar landstinget, i samarbete med Karlstads universitet, ett ettårigt introduktionsprogram för att ge alla nyutbildade sjuksköterskor en bättre inskolning.

– Det hoppas jag mycket på, säger Birgitta Bisholt.