2016-07-08 14:32

2016-07-08 14:32

Flottaren bestulen

KARLSTAD

Flottaren utanför NWT-huset i Karlstad har utsatts för skadegörelse.

Den båtshake som Flottaren drar fram timret med har stulits. Stölden har polisanmälts.

Konstverket av Solveig Nyqvist invigdes år 2001.

Den båtshake som Flottaren drar fram timret med har stulits. Stölden har polisanmälts.

Konstverket av Solveig Nyqvist invigdes år 2001.