2016-06-29 09:34

2016-06-29 09:34

Bro ska skjutas på plats

KARLSTAD

Under onsdagen ska den nya bron under Packhusgatan gjutas. Det sker dock inte på den plats där bron ska ligga - utan i höst kommer den att skjutas på plats.

Det handlar om en gång- och cykelbro på Packhusgatan på Kanikenäset i Karlstad. Området är nu under ombyggnad och en del i detta är den nya bron.

För att minska problemen för trafiken i området väljer man alltså att bygga den 500 ton tunga bron vid sidan om den plats där den kommer att ligga, för att skjuta den på plats 15-19 september.

– Vi har valt den här metoden för att minska störningarna i trafiken på Packhusgatan som är en av Karlstads mer trafikerade gator och en viktig länk i trafiken från bland annat Hammarö. På detta sätt kommer störningarna i trafiken att ”bara” vara under tiden 15–19 september istället för i cirka 6 månader. Vi vill dock redan nu uppmärksamma att Packhusgatan då kommer att vara helt avstängd under denna tid, säger byggledare Magnus Vestlund i ett pressmeddelande.

Det handlar om en gång- och cykelbro på Packhusgatan på Kanikenäset i Karlstad. Området är nu under ombyggnad och en del i detta är den nya bron.

För att minska problemen för trafiken i området väljer man alltså att bygga den 500 ton tunga bron vid sidan om den plats där den kommer att ligga, för att skjuta den på plats 15-19 september.

– Vi har valt den här metoden för att minska störningarna i trafiken på Packhusgatan som är en av Karlstads mer trafikerade gator och en viktig länk i trafiken från bland annat Hammarö. På detta sätt kommer störningarna i trafiken att ”bara” vara under tiden 15–19 september istället för i cirka 6 månader. Vi vill dock redan nu uppmärksamma att Packhusgatan då kommer att vara helt avstängd under denna tid, säger byggledare Magnus Vestlund i ett pressmeddelande.