2016-06-28 14:29

2016-06-28 14:29

Språkvän ska skapa möten

KARLSTAD

För att skynda på nyanländas etablering i det svenska samhället har Karlstads kommun fått pengar från Länsstyrelsen i Värmland till att starta projektet språkvän.

Språkvän är en slags fadderverksamhet som ska bidra till nya kontakter mellan Karlstadsbor och nyanlända och på sikt motverka diskriminering och utanförskap. Det är Röda Korset och kommunen som tillsammans ska samarbeta inför projektets start i september, då nyanlända som tas emot i höst och under nästa år ska erbjudas en språkvän.

– Projektet ger bland annat nyanlända möjlighet att prata svenska i en vardagsmiljö. Men det är också ett sätt att skapa ömsesidig förståelse för varandras kulturer, säger Johan Mannheimer på Röda Korset i Karlstad i ett pressmeddelande.

Språkvän är en slags fadderverksamhet som ska bidra till nya kontakter mellan Karlstadsbor och nyanlända och på sikt motverka diskriminering och utanförskap. Det är Röda Korset och kommunen som tillsammans ska samarbeta inför projektets start i september, då nyanlända som tas emot i höst och under nästa år ska erbjudas en språkvän.

– Projektet ger bland annat nyanlända möjlighet att prata svenska i en vardagsmiljö. Men det är också ett sätt att skapa ömsesidig förståelse för varandras kulturer, säger Johan Mannheimer på Röda Korset i Karlstad i ett pressmeddelande.