2016-06-28 11:10

2016-06-28 11:10

KAU i Sydafrika

KARLSTAD

Karlstads Universitet, KAU, arbetar aktivt med internationalisering av såväl utbildning som forskning. Ett viktigt steg för den utvecklingen är konceptet Study Points och 1 juli inrättas Karlstad University Study Point Cape Town.

Konceptet är en form av internationellt samarbete och engagemang som kan användas av forskare och forskarstudenter. Karlstad University Study Point etableras på platser som är intressanta för universitetet, utifrån forsknings- och utbildningsperspektiv.

– Det här tror jag kommer att ge bra forskning och inte minst vara en möjlighet för våra studenter, säger rektor Åsa Bergenheim.

Det här blir Karlstads universitets andra Study Point, sedan 2014 finns även en Study Point i Dharamsala, Indien.

Konceptet är en form av internationellt samarbete och engagemang som kan användas av forskare och forskarstudenter. Karlstad University Study Point etableras på platser som är intressanta för universitetet, utifrån forsknings- och utbildningsperspektiv.

– Det här tror jag kommer att ge bra forskning och inte minst vara en möjlighet för våra studenter, säger rektor Åsa Bergenheim.

Det här blir Karlstads universitets andra Study Point, sedan 2014 finns även en Study Point i Dharamsala, Indien.