2016-06-28 06:00

2016-06-28 06:00

Ännu fler boendeplatser planeras

KARLSTAD

Antalet äldre inom Karlstads kommun ökar. Därför planerar nu vård- och omsorgsförvaltningen att utöka antalet boendeplatser för äldre.

– Men utan att det medför stora kostnadsökningar, säger Marléne Lund Kopparklint (M), ordförande vård- och omsorgsnämnden i ett pressmeddelande. Efter öppnandet av Oskarslund i april vill man nu utöka ytterligare. Planerna är att upphandla ungefär 30 vårdboendeplatser, men samtidigt också göra om ett trettiotal vårdboendeplatser till servicehusplatser.

Ett behov

Nyetableringarna kommer att innebära en ökning av det totala utbudet av boendeplatser för äldre i Karlstad.

– Vi ser att det finns ett behov av att ha ett mer varierat utbud av platser för våra äldre. Framförallt behöver vi ha boendeformer som riktar sig till äldre som på grund av oro, otrygghet eller ett ökat omvårdnadsbehov inte längre kan bo hemma, säger Mikael Lind, beställarchef, vård- och omsorgsförvaltningen i ett pressmeddelande.

Extern utförare

Byggandet och driften av vårdboendeplatserna kommer en extern utförare ges möjlighet att stå för, vilket enligt Marléne Lund Kopparklint tros främja mångfalden.

– Vi vill ge den externa utförare som vinner upphandlingen möjligheten att själv påverka verksamheten från ax till limpa. Vi vill på det sättet öka mångfalden kring vilka inriktningar vi har på vårboenden i Karlstad, säger Lund Kopparklint.

Tiden från det att en upphandling har startats fram till att inflyttningar är aktuella beräknas vara minst två och ett halvt år.

– Men utan att det medför stora kostnadsökningar, säger Marléne Lund Kopparklint (M), ordförande vård- och omsorgsnämnden i ett pressmeddelande. Efter öppnandet av Oskarslund i april vill man nu utöka ytterligare. Planerna är att upphandla ungefär 30 vårdboendeplatser, men samtidigt också göra om ett trettiotal vårdboendeplatser till servicehusplatser.

Ett behov

Nyetableringarna kommer att innebära en ökning av det totala utbudet av boendeplatser för äldre i Karlstad.

– Vi ser att det finns ett behov av att ha ett mer varierat utbud av platser för våra äldre. Framförallt behöver vi ha boendeformer som riktar sig till äldre som på grund av oro, otrygghet eller ett ökat omvårdnadsbehov inte längre kan bo hemma, säger Mikael Lind, beställarchef, vård- och omsorgsförvaltningen i ett pressmeddelande.

Extern utförare

Byggandet och driften av vårdboendeplatserna kommer en extern utförare ges möjlighet att stå för, vilket enligt Marléne Lund Kopparklint tros främja mångfalden.

– Vi vill ge den externa utförare som vinner upphandlingen möjligheten att själv påverka verksamheten från ax till limpa. Vi vill på det sättet öka mångfalden kring vilka inriktningar vi har på vårboenden i Karlstad, säger Lund Kopparklint.

Tiden från det att en upphandling har startats fram till att inflyttningar är aktuella beräknas vara minst två och ett halvt år.