2016-06-27 13:14

2016-06-27 16:54

Tonårsföräldrar oroliga inför festivaler

KARLSTAD: "Köp inte ut till ditt barn"

På torsdag inleds Putte i parken, som årligen besöks av barn och vuxna i alla åldrar.
Alkohol kommer att finnas på området och många tonårsföräldrar tror att det är vanligt att unga dricker alkohol under festivaler.

Enlig en undersökning genomförd av Sifo på uppdrag av IQ svarar 85 procent av de tillfrågade föräldrarna att de tror att det är vanligt att ungdomar under 18 år i samband med festivaler. Endast 21 procent uppger dock att de är oroliga för att deras egna barn ska dricka alkohol på festival.

I undersökningen deltog 1 000 föräldrar med barn mellan 13-17 år. Knappt hälften av föräldrarna (48 procent) svarade att de är oroliga för att deras barn ska råka illa ut på grund av alkohol.

”Prata med din tonåring”

– Att det förekommer en hel del alkohol på många festivaler är ingen hemlighet men det är inte säkert att det endast är andra tonåringar som dricker och inte de egna barnen, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ.

IQ är en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol och samtidigt ett fristående dotterbolag till Systembolaget.

Genom att hålla kontakten med tonåringen under festivalen och prata om vilka risker som finns kan du som förälder öka känslan av trygghet och minska risken att ditt barn hamnar i trubbel.

– Inför sin tonårings festivalresa är det viktigt att som förälder sätta sig ner med sin tonåring och prata om alkohol, vad man oroar sig för och hur man själv ser på alkohol, säger Juan-Pablo Roa.

Gratis kondomer

Det är inte bara alkohol som kan skapa oro bland föräldrar, utan även eventuella sexuella aktiviteter.

Tonåringar kommer under Putte i parken att kunna vända sig till landstinget i Värmland som har ett eget tält. Personal från ungdomsmottagningarna i länet kommer att finnas på plats för att dela ut kondomer och prata sexuell hälsa.

Tältet kommer att vara bemannat under alla de tre kvällar som Putte i parken pågår.

Enlig en undersökning genomförd av Sifo på uppdrag av IQ svarar 85 procent av de tillfrågade föräldrarna att de tror att det är vanligt att ungdomar under 18 år i samband med festivaler. Endast 21 procent uppger dock att de är oroliga för att deras egna barn ska dricka alkohol på festival.

I undersökningen deltog 1 000 föräldrar med barn mellan 13-17 år. Knappt hälften av föräldrarna (48 procent) svarade att de är oroliga för att deras barn ska råka illa ut på grund av alkohol.

”Prata med din tonåring”

– Att det förekommer en hel del alkohol på många festivaler är ingen hemlighet men det är inte säkert att det endast är andra tonåringar som dricker och inte de egna barnen, säger Juan-Pablo Roa, vd på IQ.

IQ är en organisation som verkar för en smartare syn på alkohol och samtidigt ett fristående dotterbolag till Systembolaget.

Genom att hålla kontakten med tonåringen under festivalen och prata om vilka risker som finns kan du som förälder öka känslan av trygghet och minska risken att ditt barn hamnar i trubbel.

– Inför sin tonårings festivalresa är det viktigt att som förälder sätta sig ner med sin tonåring och prata om alkohol, vad man oroar sig för och hur man själv ser på alkohol, säger Juan-Pablo Roa.

Gratis kondomer

Det är inte bara alkohol som kan skapa oro bland föräldrar, utan även eventuella sexuella aktiviteter.

Tonåringar kommer under Putte i parken att kunna vända sig till landstinget i Värmland som har ett eget tält. Personal från ungdomsmottagningarna i länet kommer att finnas på plats för att dela ut kondomer och prata sexuell hälsa.

Tältet kommer att vara bemannat under alla de tre kvällar som Putte i parken pågår.

  • Ylva Westerlund

Tips till tonårsföräldrar inför sommarens festivaler

1. Ta reda på vad som gäller på festivalen

Festivaler har ofta olika regler för åldersgränser och alkohol. Ta reda på vilka regler som gäller på den festivalen som din tonåring vill åka på.

2. Köp inte ut alkohol

Om du som förälder köper ut alkohol till ditt barn ”visar” du att det är ok att de dricker. Risken att ditt barn råkar illa ut ökar också.

3. Håll kontakten

Se till att din tonåring har med sig sin mobiltelefon och bestäm några tider under festivalen då ni hörs av.

4. Prata om riskerna innan

Prata med din tonåring om de risker som kan finnas på och runt festivaler. Att det kommer finnas alkohol och fulla personer och att det kan förekomma droger, våld och stölder.

5. Gör det lättare att säga nej till alkohol

Hjälp din tonåring med argument till varför han eller hon inte ska dricka. Berätta vad du själv tycker och vad du oroar dig för. Vad du säger spelar roll.

6. Åk tillsammans

Om du inte vill att din tonåring ska gå på festival själv, föreslå att du kan följa med. Ni behöver inte göra allt tillsammans under festivalen men det kan kännas tryggt att du finns där om något skulle hända.

7. Stå emot grupptrycket

Låt inte din tonåring åka på festival bara för att ”alla” andra för göra det. Om du inte vill att din tonåring ska åka på festival, säg nej.

Källa: IQ